Problém je v tom, že konkrétně tyto tři soubory objektů jsou v rukách soukromých investorů, ti však jejich oživení v nejbližší době neplánují.

Přestože majitelem bývalého jarošovského pivovaru je společnost Heineken a město Uherské Hradiště nemá možnost do jeho vzhledu a využití jakkoliv zasahovat, existují snahy o jeho včlenění do důstojné podoby předměstí metropole Slovácka. Podle vyjádření městského architekta Aleše Holého dlouhodobě hledá hradišťská radnice způsob, jak Jarošov urbanisticky dále rozvíjet a do jaké míry tam zkvalitňovat životní a obytné prostředí. „Otevření tohoto areálu je pevně zakotveno v posledních územních plánech města a věříme, že to může prostředí zatraktivnit a napomoct k jeho postupné revitalizaci. Co však neumíme, je přimět současného majitele areálu, aby zde buď obnovil tradiční výrobu piva, anebo umožnil jeho postupnou konverzi a smysluplné využívání,“ vysvětlil Aleš Holý. Svůj postoj k areálu pivovaru vyjádřila společnost Heineken ČR velmi výmluvně. „Heineken splnil v roce 2008 zákonem dané podmínky pro akvizici společnosti DRINKS UNION, a. s. V majetku této společnosti byl i v té době již nefunkční pivovar Jarošov a pivní značka Jarošov. K dalším dotazům vám bohužel více informací neposkytnu, v tuto chvíli jsou totiž předmětem obchodního tajemství,“ uvedla Kateřina Beute, PR manažerka společnosti Heineken ČR.

Celý areál pivovaru o velikosti zhruba 2,5 hektaru je dnes zcela mimo provoz s výjimkou relativně malé části s restaurací, kterou vlastní místní podnikatel. „Zbytek je prázdný, a to doslova, neboť odsud byly vybourány a odstraněny veškeré technologie a konstrukce, které by mohly jakkoliv usnadnit znovuobnovení výroby tradičního piva. Jen malá část, zhruba dvacet procent areálu, je pronajímána jiným subjektům, vesměs jako provizorní skladovací prostory,“ dodal Aleš Holý.

Také majitelem bývalého pivovaru v Uherském Ostrohu je soukromý vlastník. „Město není vlastníkem pozemků či objektů, které se v areálu pivovaru nachází, a ani je nemá zájem odkoupit,“ uvedl tajemník Městského úřadu v Uherském Ostrohu Pavel Fianta.

Podobně je tomu i v cihelně v Havřicích. „Pokud je mi známo, v havřické cihelně je nyní fotovoltaická elektrárna, a tím pádem je na dvacet let jakékoliv další využití zablokováno. Pozemek by měl být v majetku soukromého investora,“ okomentoval situaci brodský starosta Patrik Kunčar.

O možnostech financování proměn brownfields se hovořilo na semináři, nedávno uspořádaném Zlínským krajem. Ten byl určen především pro potenciální žadatele z řad veřejného i podnikatelského sektoru, kteří se chtějí ucházet o podporu kraje na zpracování předprojektové dokumentace.

Autor: Petra Kučerová