„Jsou to třeba stojany na kola, ale hlavně reklamní poutače. Pro nás je vodicí linie především podél domů. Když dojdeme na roh, víme, že máme zabočit například doleva. Já osobně mám už celkem plynulou chůzi a tyto náhodné překážky mi ji hrozně narušují. Mockrát jsem narazila na něco nečekaného a škaredě spadla," popsala strasti nevidomých lidí v ulicích Uherského Hradiště Helena Křiváčková.

Kola opřená o domy ve vodicích liniích

A rozhodně ve svém názoru není sama. „Těch bariér je tady daleko víc. Jsou to třeba také kola opřená o domy přímo v našich vodicích liniích. Situace se sice zlepšuje, ale jen pomalu a ten problém opravdu stále přetrvává," doplnila svou kolegyni Kateřina Ra- thúská, předsedkyně Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých pobočka Uherské Hradiště. Jen v této organizaci je podle jejího vyjádření 35 členů, nicméně skutečný počet nevidomých a slabozrakých je na Uherskohradišťsku údajně ještě daleko vyšší. Uherské Hradiště má v této souvislosti hned několik vlastních vyhlášek, které tuto problematiku upravují. Patří mezi ně obecně závazná vyhláška města 3/2009 o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, stejně jako obecně závazná vyhláška města č. 6/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Konkrétní podmínky

Navíc také každý žadatel o zvláštní užívání místní komunikace má údajně ve vydaném povolení stanovenu konkrétní podmínku.

„Ta hovoří o tom, že umístění reklamního zařízení musí odpovídat vyhlášce číslo 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích, zabezpečujících bezbariérové užívání staveb tak, aby na dotčené pozemní komunikaci nevznikaly v důsledku umístění reklamního zařízení žádné bariery pro handicapované osoby," vysvětlil mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma. Právní úprava je však jedna věc, druhá je pak její dodržování. Ovšem i na to se údajně dohlíží.

„Kontroly reklamních zařízení probíhají pravidelně minimálně jednou týdně. Provozovatelé jsou upozorňováni na problematiku nevidomých. Při této kontrolní činnosti bylo již v minulosti zjištěno několik neoprávněně umístěných reklamních zařízení," uvedl Jan Pášma. Po takovém zjištění pak následuje zaslání výzvy k odstranění nepovolených reklam.

Kontroly a pokuty

„V roce 2014 bylo zasláno 18 výzev, v roce 2015 pak 21 výzev k odstranění nepovolených reklam. V roce 2014 byly uloženy dvě pokuty za nepovolené reklamy," doplnil mluvčí uherskohradišťské radnice. I taková opatření jsou však dle nevidomých stále nedostatečná. „Například jen v Havlíčkově ulici jsou v krátkém úseku hned za sebou dlouhodobě čtyři reklamní poutače, a to hned u domu. Rozhodně to není oněch požadovaných 90 centimetrů od objektu. Když já sama jejich majitele na to upozorním, tak mi v tom slušnějším případě řeknou, že jim bráním v podnikání," poukázala na konkrétní problém Helena Křiváčková.

Radnice v Uherském Hradišti údajně už při samotném projektování úprav veřejných prostranství přihlíží k tomu, aby zmíněné vodicí linie, tvořené většinou fasádami domů, byly z důvodu bezpečného pohybu nevidomých a slabozrakých vždy bez bariér a překážek. „Aktuálně je například dokončována bezbariérová trasa ulicí Husovou. Projekčně je pak připravována trasa od „myší díry" směrem k autobusovému nádraží," uzavřel jedním z příkladů Jan Pášma.

Text z přílohy číslo 2 k vyhlášce číslo 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:
1.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením
1.2.1. Překážky na komunikacích pro chodce, zejména telefonní automaty, lavičky, pultový prodej, vykládce, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení a stromy musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél přirozené vodicí linie šířky nejméně 1500 mm.
1.2.2. Technické vybavení komunikace lze v odůvodněných případech umístit tak, že bude průchozí prostor místně zúžen až na 900 mm.