Osm sloupů, přes čtyři metry vysokých, tvoří tubus objektu. Každý z nich nese motiv ornamentu patřičný pro oblast v daném směru.

„Pokud se na ornament podíváte kaleidoskopem umístěným uprostřed paluby Majáku, rozvine se obraz do krystalizující kompozice, která ornament sloučí s krajinou, řekou, nebem a vším, co se ocitne v zorném úhlu,“ uvedl Lukáš Maršík z Informačního centra v Uherském Ostrohu.

Maják je prvním objektem zamýšleného projektu s názvem Ostrov uprostřed Slovácka. Autory projektu jsou výtvarníci původem z Ostravy Roman Švejda a Lukáš Gavlovský. Ti často pracují na společných uměleckých realizacích i výtvarných projektech ve veřejném prostoru.

„Objekt Maják jsme navrhli na uměle navršeném kopci u řeky Moravy. Chtěli jsme zábavným způsobem využít, že řekou v těchto místech vede plavební cesta Baťova kanálu. Líbil se nám ten dobrodružný náboj, který vznikne spojením plavby po řece, majáku a ostré ferraty k vrcholu kopce,“ řekl 52letý filmový architekt a výtvarník Roman Švejda.

První letos narozený občánek Uherského Hradiště se jmenuje Alois a od města dostane dar 15 tisíc korun. Starosta Stanislav Blaha jej navštívil v porodnici.
První letos narozený občánek Uherského Hradiště se jmenuje Alois

Ze všech variant se oběma umělcům nejvíc líbil objekt, který stejně jako jiné majáky, slouží k orientaci v prostoru. Ovšem ten ostrožský návštěvníkům pomůže zorientovat se v lidových ornamentech oblastí Slovácka.

„Tělo Majáku tvoří osm sloupů – my jim říkáme stvoly – zakotvených na obvodu kružnice. Jsou orientované podle osmi světových stran a na každém je namalována charakteristická část ornamentu obvyklého v daném zeměpisném směru. Pokud se postavíte doprostřed Majáku a zahledíte se směrem na západ, uvidíte na stvolu ornament z Kyjovska. Pokud na jihozápad tak z Podluží,“ popisuje Roman Švejda podrobnosti projektu.

Sedm plus jedna

Jde o osm oblastí, o kterých si oba výtvarníci myslí, že mají svou charakterovou jedinečnost. Přesněji sedm oblastí, protože na severovýchodním stvolu je nápis Sady, ovšem v Hlaholici.

„Chtěli jsme připomenout i jiné kulturní fenomény Slovácka, a sice významnou archeologickou lokalitu, která je spojována s působením věrozvěsta a moravského biskupa Metoděje. Hlaholice tvořila základ kultury a vzdělanosti Velké Moravy. Později se toto písmo rozšířilo i do jiných slovanských zemí. Přišlo nám pěkné připomenou to,“ dovysvětluje Roman Švejda.

Z rukou starosty města Stanislava Blahy si certifikáty s výtěžkem sbírky převzala zástupkyně Diakonie ČCE – střediska CESTA Michaela Bobková.
Výtěžek předvánoční sbírky v Hradišti poslouží terapeutické dílně

Mezi zbývajícími ornamentálními oblastmi jsou Tupesy, Polešovice, Kyjovsko a Podluží, dále Strážnicko, Hluk a Louka. „S výběrem jsme se pochopitelně obrátili na odborníka Vladimíra Šáchu z Hluku, který se lidovým ornamentům věnuje dlouhodobě. Ten nám nejen pomohl vybrat oblasti, ale protože má praxi v malování ornamentů, tak je také bravurně vyvedl,“ uvedl Švejda.K tvorbě Majáku a přístupové ferraty autoři použili akátové kmeny a větve z těžby v katastru Uherského Ostrohu.

Prvotní impulz projektu Ostrov uprostřed Slovácka dala podle Romana Švejdy vedoucí odboru kultury ostrožské radnice Lucie Pšurná ve spolupráci s tehdejší místostarostkou Hanou Příleskou.

Hravé město

„Obec by ráda vytvořila zážitková místa pro občany a návštěvníky Uherského Ostrohu. Kdokoliv přijde, přijede nebo připluje do Ostrohu, octne se, když bude chtít a fantazie mu to dovolí, v takové hře. Herním plánem bude celé město. Prvky občanské vybavenosti města budou vznikat na základě jednotícího konceptu a tvořit celek, přestože budou realizovány v průběhu času na různých místech obce a mít různé účely,“ doplnil Švejda.

Tříkrálový průvod s koňmi i velbloudem křižoval Uherským Hradištěm.
VIDEO: Tříkrálový průvod s koňmi i velbloudem křižoval Uherským Hradištěm

Na začátku turistické sezóny roku 2022 je podle něj v plánu vytvořit odpočinkový a zážitkový prostor, s pracovním názvem Chýše trosečníka, v malém lužním lesíku u Moravy.

„V podstatě jde o přírodní hřiště s možností krytého posezení. V návrhu jsou i další objekty. Půvab celého projektu Ostrova je v tom, že nemusí mít pevný termín ukončení. Stále mohou vznikat nové věci, které vstoupí do hry. Nebo i věci, které už existují,“ řekl Roman Švejda na závěr s tím, že vytvoření Majáku, včetně přístupové ferraty, stálo ostrožskou radnici 622 000 korun.