Jednou z těch, nad nimiž mnozí z nás běžně moc nepřemýšlejí, ale může je zaskočit, je ta u kolonky s dotazem národnost. K důležitosti tohoto tématu se nám v anketě vyjádřilo několik osobností našeho kraje.

„Já popravdě nevím, na první dobrou mě napadlo napsat národnost moravská, i když vlastně ani nedovedu vysvětlit proč. Nějaké zásadní rozdíly mezi Čechy a Moraváky nevidím a žádné národnostní boje nevedu, ale faktem je, že jednou jsem prostě z Moravy a ne z Čech,“ myslí si písničkářka z Valašského Meziříčí Lucie Redlová.

K Moravě a Moravanství se jednoznačně hlásí publicista a spisovatel Jiří Jilík z Uherského Hradiště.

„Morava, která je mým domovem, je mentálně odlišná od Čech, což se koneckonců po staletí promítalo v zemském uspořádání. Země Česká a Moravskoslezská byly zrušeny a rozparcelovány na kraje až komunistickou vládou 30. listopadu 1948. Každý, kdo se hlásí k evropanství, neměl by se stydět přihlásit se ke své domovině – Čech k Čechám a Moravan k Moravě,“ vysvětluje Jiří Jilík.

Podobně to vnímá archeolog Luděk Galuška.

„Hlásím se a vždy jsem se hlásil k moravské národnosti. Jsem Moravan, žiji na Moravě, krásné zemi se svébytnou historií a mně milou kulturou. To jsou hodnoty, které se svými aktivitami snažím zviditelňovat a představovat světu,“ má jasno archeolog z Ostrožské Lhoty.

O trochu jinak to vnímá módní návrhářka původem z Ostrožské Nové Vsi, žijící v Praze, Marie Zelená.

„Od malička jsem všude psala národnost česká a stejně tak to napíšu na sčítání lidu. Národnost česká pro mne znamená, že se hlásím k celému českému národu, jeho minulosti, hodnotám a dědictvím našich předků, kultuře, křesťanství a všemu co český národ vyznačuje,“ řekla Deníku Marie Zelená.

Právník, spisovatel a divadelník ze Zlína, Josef Holcman, není příznivcem černobílých otázek a odpovědí.

„Byl jsem občan Československa a když už to tak dopadlo s našimi bratry, tak jsem občan České republiky. Jistěže na jejím území žije mnoho národností, nejen občané národnosti české,“ tvrdí Josef Holcman.

Pojem národnost je podle jeho slov odvozen od pojmu národ, který by měl být charakterizován základními rysy, jako je jazyk a řeč, jim odpovídající písně a tradice, a k tomu všemu se musí pojit nějaká společná historie.

„Z tohoto pohledu bráno, su Moravák. Když si navíc uvědomím, že Morava, zejména ta jižní, je svébytným etnografickým celkem a potom to hlavní: jižní Morava byla od 13. století napadána hordami z Panonské nížiny. Kumáni, Tataři, Turci, Uhři, ti všichni tady plenili a odvlékali zajatce až do doby vlády Marie Terezie v 18. století. Morava byla těžce zkoušená a bránila nejen Čechy, ale i jádro Evropy. Su hrdý na to, že naši předkové vždycky dokázali po všech těch nájezdech i válkách zaset a sklidit,“ poznamenává Josef Holcman.

Z historického hlediska bráno, má však obavy z odstředivých tendencí.

„Taková Národopisná Morava, která v roce 1939 žádala připojení Slovácka ke Slovenskému štátu, budiž odstrašujícím příkladem. Pořád mám z Občanského fóra v paměti ty borce z Brna, kteří objížděli v prosinci 1989 a v roce 1990 Moravu a žádali, ani nevěděli co. Takže na otázku ke které národnosti se hlásím, nejsem v tuto chvíli schopen odpovědět a ani se jí nijak nezabývám,“ odvětil Josef Holcman.

Blízko k jeho názoru má hudebník a skladatel Jiří Pavlica ze Starého Města.

„Jsem Čech rodu moravského, tedy narozený na Moravě, proto vnímám a ctím její kulturní a historická specifika, stejně jako specifika česká,“ prohlásil Jiří Pavlica.

Scénáristka a zpěvačka Marta Santovjáková Gerlíková nad tím nechce příliš přemýšlet.

„Nejraději bych uvedla národnost valašská, ale napíšu česká,“ usmívá se dcérka z Jarcové.

K jaké národnosti se hlásí:

  • Jiří Jilík, 75 let, spisovatel a publicista, Uherské Hradiště: Moravská
  • Luděk Galuška, 61 let, archeolog, Ostrožská Lhota: Moravská
  • Marie Zelená, 55let, módní návrhářka, Ostr. Nová Ves: Česká
  • Jiří Pavlica, 67 let, hudebník a skladatel, Staré Město: Moravská
  • Marta Santovjáková Gerlíková, 35 let, scénaristka a zpěvačka, Jarcová: Česká
  • Karel Bartošek, 63 let, historik, Holešov: Moravská
  • Josef Holcman, 69 let, spisovatel a právník, Zlín: Moravská
  • Lucie Redlová, 41 let, písničkářka, Valašské Meziříčí: Moravská