Nespokojenost se zásahy do městské zeleně přitom v obci roste. Vedení Hluku proto chce založit novou komisi a vyzývá aktivní obyvatele, aby se do ní přihlásili.

„Téměř po celém Hluku v poslední době pozoruji, že dochází především k neodborným a necitlivým zásahům do městské zeleně.

Naposledy spoustu lidí nadzvedlo pokácení lípy, což sice mělo být podepřeno jakýmsi znaleckým posudkem, ale podle mého ty důvody nebyly dostatečné,“ nechal se slyšet Hlučan Stanislav Krejčiřík.

Ten už před časem poukazoval na zásahy do koryta potoku Okluky, které prakticky vyhnaly z Hluk dříve hnízdícího ledňáčka říčního. Spolků a lidí zajímajících se o stav vegetace je však v Hluku daleko více.

„Na začátku dubna jsme mezi sebou vybrali peníze a za ně vysadili lípu nad hřištěm. Bylo to k výročí založení Československa,“ popsala aktivity místních skautů Barbora Mihalková.

Sama si také povšimla četných průřezů dřevin za poslední dobu.

„Věřím, že to má město podložené odbornými posudky či schválené od životního prostředí. Nevidím na tom nic špatného, zeleň určitě potřebuje udržovat,“ poznamenala.

Přes svá opačná stanoviska se však Stanislav Krejčiřík i Barbora Mihalková shodnou na jedné věci.

Nedávný nápad starostky Hluku Martina Křižana založit komisi zabývající se městkou zelení je krok správným směrem.

„Komise by měla řešit nejenom kácení, ale zeleň v Hluku obecně. Jednala by s projektanty a dávala by návrhy do rady města, takže by se rada zabývala pouze jejich doporučeními, aniž by se s danou problematikou musela podrobněji seznamovat,“ vysvětlil kompetence takové komise Martin Křižan.

Nabídka na vznik komise přitom není z jeho strany časově omezená.

„Bohužel se nám zatím nikdo neozval, nicméně budeme na zájemce čekat. Její vznik je poté otázkou pár schůzek vedení města,“ vysvětlil starosta Hluku.

Vznik komise by tak měl rozptýlit podle Martina Křižana neopodstatněné obavy z toho, že jsou v Hluku objednávány neoborné průřezy.

„Celkově jsme vykáceli kolem deseti stromů a v náhradní výsadbě jsme jich vysázeli na sto padesát. Většina odstraněného porostu navíc narušovala konstrukce komunikací nebo jako lípa u hospody U Nemravů byly ve špatném zdravotním stavu,“ upozornil.

Jak následně dodal, velkou část z kritizovaných průřezů navíc mělo na starosti Povodí Moravy.

Město tak nemohlo jejich rozhodnutí nijak ovlivnit.

Jana Kučerová z Povodí Moravy však tyto informace upřesňuje.

„Povodí Moravy nenařizovalo kácení stromů, ale pouze jako vlastník pozemku souhlasilo s odstraněním porostů, a to na žádost obce,“ sdělila. Podle ní se ani v budoucnu nic podobného z jejich strany neplánuje.

„Povodí Moravy letos nezasahovalo do vzrostlých stromů v okolí potoku Okluky v Hluku a ani neplánuje žádné čištění koryta potoka,“ dodala Jana Kučerová.