„Kanál Dunaj–Odra–Labe byl od začátku nesmysl bez budoucnosti. Negativně by ovlivnil podobu naší krajiny i kvalitu našich životů. Tento megalomanský projekt (mimochodem s cenovkou 586 miliard Kč) Uherskému Hradišti i spoustě dalších obcí blokoval územní rezervy a tím nám svazoval ruce pro další rozvoj. Je dobře, že vláda tento nesmysl jednou provždy ukončila a jsem si jistý, že to stejně cítí desítky dalších starostů z obcí, okolo kterých měl kanál procházet,“ sdělil na svém facebookovém profilu uherskohradišťský starosta a poslanec Poslanecké sněmovny Stanislav Blaha.

Otvírá se možnost výstavby k bydlení

Jeho slova potvrzuje starosta Kostelan nad Moravou Pavel Duda. Zrušení projektu tam umožní výstavbu a opravy rodinných domků.

Fashion Event Dotek. Ilustrační foto
Studentská móda ovládne jedenáctý ročník zlínského Fashion Eventu Dotek

„Kvůli tomu projektu jsme totiž měli v části obce stavební uzávěru. Z tohoto důvodu rozhodnutí vlády vítáme. Podle mého názoru šlo o megalomanský záměr, který by se snad ani nikdy nerealizoval. Pokud by k tomu ale nakonec došlo, nevím odkud bychom brali vodu do koryta řeky, aby bylo možné udržovat plavební hladinu. Nicméně toto rozhodnutí naší obci určitě prospěje,“ naznačil starosta Pavel Duda.

Podle starostky Otrokovic Hany Večerkové by výstavbou kanálu došlo k nenávratnému zásahu do i tak těžce zkoušené přírody, a také k trvalé devastaci krajiny a vodních zdrojů.

Vizualizace podoby spalovny společnosti CTZ v Mařaticích.
Nedostatky a výtky. Krajský úřad vrátil dokumentaci k modernizované spalovně

„Nejsem přesvědčená o ekonomické a ekologické výhodnosti projektu. Konkrétně v našich průmyslem zatížených Otrokovicích měl vzniknout nákladní přístav, což by pro město představovalo další ekologickou a dopravní zátěž. Osobně si Baťův kanál dovedu představit především jako místo pro rekreaci a ne pro nákladní či lodní dopravu,“ řekla Deníku starostka Otrokovic.

Kanál už pozbývá smysl

Senátor ze Starého Města Josef Bazala tvrdí, že dnes přicházejí nové technologie, nové dopravní možnosti a myšlenka vodního koridoru je podle něj už částečně překonána.

„Na druhé straně v řece Moravě chybí voda, takže to jsou podle mého názoru dva aspekty, kvůli nimž ten kanál pozbývá smysl, přestože propojení Baltu s Černým a potažmo Středozemním mořem určitou logiku má. Mělo by to ovšem také obrovský vliv na životní prostředí. V současnosti zrušení projektu vítám s jakousi nostalgií a s tím, že kolem Starého Města holt nákladní lodě v budoucnu nepoplují. Turismus se ale na řece Moravě zdárně rozvíjí, budují a plánují se přístavy pro výletní lodě a to je zásadní,“ naznačil Josef Bazala.

Líto zrušení projektu Dunaj – Odra – Labe je místostarostovi Napajedel Antonínu Trňákovi.

„Myslím si, že to je škoda, že došlo ke zrušení této stavby. Byla by pro nás přínosem. Těžit z ní mohla v našem regionu doprava, průmysl i turistika,“ myslí si napajedelský místostarosta.