O tom, že jistou časovou rezervu bude zcela jistě potřebovat, výmluvně mluví i harmonogram prací, které zhruba na jeden rok čas zkomplikují řidičům v tomto úseku život. „Raději budu vstávat o hodinu dřív. Nemohu si dovolit situaci podcenit. Pokud bude situace hodně špatná, budu jezdit do Zlína přes staré město. Problém je jen to, že na své cestě ke mně do auta přistupuje kolega z Bílovic. Bohužel bude muset, v krajním případě, využít autobusových spojů," plánuje Radoslav Veselý.

A trpělivostí se rozhodně budou muset obrnit i cestující v autobusech. „Počítáme s tím, že některé spoje mohou mít kvůli opravě silnice několik minut zpoždění. Cestující na tuto skutečnost upozorníme například vyvěšením informací v budově ČSAD BUS, případně i v autobusech. V těchto chvílích způsob informování zvažujeme," podotkla vedoucí divize autobusové dopravy Petra Jiříková.

Zkouška nervů čeká prakticky všechny účastníky provozu v opravovaném úseku. Připouští to i dopravně-technický náměstek Ředitelství silnic Zlínského kraje Radek Berecka. „Nejnáročnější a časově nejdelší bude letošní první etapa prací, která se dotkne úseku mezi Mařaticemi a Jaktářemi. Práce tam zbrzdí i oprava zatrubnění tamního potoka. Práce plánované pro příští rok, které se týkají zbytku úseku už budou provedeny mnohem rychleji," vysvětlil Radek Berecka. Ten dodal, že se semaforem a částečným uzavřením cesty musí řidiči počítat už od pondělí 1. července. „Podle mých informací by skutečně měl semafor fungovat už od prvního dne oprav. Nemyslím si, že mělo dojít ke změně," informoval Radek Berecka.

Celková investice na opravě úseku si vyžádá investici zhruba 28,5 milionu korun. Práce mají trvat až do října příštího roku. Dílem přispěje i město Uherské Hradiště, které investuje 5,5 milionu korun. Zaplatí úpravy napojení místních a účelových cest na hlavní silnici., výstavbu palisád v Mařaticích a křížení Vinohradského potoka.

V letošním roce provedou kompletní opravu silničního tahu přes Mařatice. V příštím roce pak dojde na podobné práce v Jarošově. Veškeré práce na hlavních i vedlejších cestách by měly skončit na konci října příštího roku.

Bude se postupně pracovat na úsecích dlouhých asi 250 metrů. Uzavřena bude přitom vždy jedna polovina silnice a provoz bude řízený semafory.

Místostarosta Uherského Hradiště Zdeněk Procházka tvrdí, že v době prací na přilehlých cestách se nepředpokládají žádné objízdné trasy. „Nebudeme obyvatele přilehlých ulic zatěžovat žádnými podobnými objížďkami. S objízdnými trasami, které povedou přes Staré Město, Huštěnovice, Babice a další obce musí ale počítat řidiči nákladních vozidel," dodal místostarosta Procházka.

Obavami ze zvýšeného provozu přes Topolnou se ale netají například starostka Hana Marášková. „Volala jsem na ředitelství silnice, ale ubezpečili mě, že mé obavy jsou plané a že těžká vozidla budou odkloněna na trasu do Starého Města a podobně. Máme nově opravenou cestu ve směru od Napajedel po místní školu a byla bych nerada, kdyby kvůli zvýšenému provozu zbytečně utrpěla. Jsem hodně zvědavá, jak bude situace vypadat v praxi," míní starostka Hana Marášková.

Radek Berecka z ŘSZK tvrdí, že stížnosti starostů jsou v případě podobných oprav už tradicí. „Žádná obec o zvýšený provoz nestojí, to je pochopitelné. Nákladní auta budou jezdit přes Staré Město a Otrokovice směrem na Zlín. Proto jsou obavy vedení Topolné zbytečné. Přes tuto obec pojedou maximálně osobní auta mířící například z Březolup či Bílovic do Uherského Hradiště. Tito řidiči nemají jinou možnost," připustil Radek Berecka. Dodal, že starostové obcí, kudy povede objízdná trasa pro nákladní vozidla, musí pochopit, že je takové opatření nezbytné. „Nemáme na vybranou. Ta silnice je v našem majetku a není možné těžkou dopravu odklonit na cestu nižší kategorie," vysvětlil Radek Berecka.

Zástupci investora tvrdí, že hlavním cílem oprav nebude rozšíření silnice. „Cestu rozšiřovat nebudeme, protože už prakticky není kam. Hlavním cílem oprav je odvodnění cesty, zejména v úseku na rozhraní Mařatic a Jarošova a další práce. Součástí stavby bude také například úprava dvou stávajících zastávkových pruhů osobní linkové dopravy či obnova svislého i vodorovného značení," vysvětlil provozně technický náměstek Radek Berecka ze společnosti Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK). Poznamenal, že se stavba neobejde bez dočasné a částečné uzávěrky silnice. Provoz tam bude, mimo zimní měsíce, řídit semafor. V zimních měsících, kdy nebude možné v pracích pokračovat, ale bude úsek plně průjezdný.

V této době se provoz na silnici dočasně plně obnoví, semafor pak začne fungovat až od dubna roku 2014 do dokončení stavby. (kO)

HARMONOGRAM PRACÍ:

V letošním roce bude provedena kompletní část Mařatic. V příštím roce bude probíhat stavba v části Jarošov. Předpoklad provádění stavby je po polovinách vozovky po etapách délky zhruba 220 – 300 metrů. Provoz bude řízen světelnou signalizací.

1. Etapa ( 1. do 15. července) pracovat se bude na levé straně zhruba 220 metrového úseku ve směru Jarošov – Uherské Hradiště od odbočení (dopravní obslužnost areálu bude zachována) k firmě Stavex po křižovatku ulic 1. Máje a Na Zápovědi. Poté se bude pokračovat až do 30. července v tomtéž úseku na opačné straně vozovky.

2. Etapa (od 31. 7. do 14.8.) Oprava úseku cca 50 m od napojení ulice K Cihelně (vjezd do areálu společnosti Hamé bude volný) po místo před odbočením k firmě Stavex po levé straně vozovky. Pravá strana stejného úseku bude opravena v termínu od 15. do 29. srpna.

3. Etapa (30. 8. až 9.) úsek od místa za napojením ulice K Cihelně včetně autobusové zastávky naproti firmě Mesit, po levé straně. Na opačné straně vozovky se pak bude pracovat v termínu od 19. září do 9. října. Obě autobusové zastávky budou provizorně v rámci jednotlivých etap přesunuty tak, aby dopravní obslužnost zůstala zachována.

4. Etapa (od 10. 10. do 15.11.) úsek před autobusovou zastávkou po odbočení na Moravníky, se po levé straně opraví v termínu od 10. do 27. října, na opačné straně vozovky se pak bude pracovat v termínu od 28. října do 15. listopadu.