Radnicím se díky nastaveným pravidlům daří dosahovat toho, že dluhy za nájmy v městských bytech klesají. Přesto jsou mnohde stále mnohamilionové.

Radní ve Vsetíně se žádostmi o prodloužení nájmů obecních bytů zabývají opakovaně. V červenci jich bylo čtyřiadvacet. Osmnácti žadatelům radnice prodloužila smlouvu jen o půl roku, dalším jen o dva či tři měsíce. Jednu smlouvu neprodloužili vůbec. Podle místostarostky Simony Hlaváčové totiž nájemníci nesplnili podmínky pro užívání bytů.

Starosta Vsetína Jiří Růžička (vlevo) a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek podepisují na krajském úřadě ve Zlíně memorandum o spolupráci města Vsetína a Zlínského kraje při přípravě a realizaci prodloužení Nádražní ulice ve Vsetíně; čtvrtek 30. července 2
Prodloužení Nádražní ulice má ulevit provozu v centru Vsetína

„Hlavními důvody byly finanční závazky vůči městu a zhoršený technický stav bytu. Jeden uživatel se musí vystěhovat z důvodu soustavného porušování občanského soužití,“ doplnila Hlaváčová. Stejný osud, tedy výpověď z nájmu, postihl jiného nájemníka ve Vsetíně i o měsíc dříve.

Vsetín má 539 obecních bytů, z toho 35 je startovacích a 258 v domech se zvláštním určením, které obývají především senioři. S bezproblémovými nájemníky radnice prodlužuje smlouvu zpravidla o rok.

„Systém je nastavený tak, aby si nájemníci plnili povinnosti. To se daří. V porovnání s loňským rokem se snížil celkový dluh i počet dlužníků,“ uvedla vedoucí bytového oddělení radnice Martina Ďulíková. Podle úřadu loni v červnu dlužilo 99 nájemníků městu 899 tisíc korun, letos ve stejnou dobu bylo dlužníků 84 a jejich dluh necelých 660 tisíc.

Ve Zlíně dluží lidé 19 milionů

Ve Zlíně za poslední tři roky klesly závazky dlužníků vůči magistrátu o dva miliony korun. Ke konci roku 2019 činily 19,25 milionu korun. Město má aktuálně 1985 bytů, které se daří průběžně obsazovat. „Nájemní smlouvy se uzavírají na dobu určitou s postupným prodlužováním až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy,“ uvedl mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Lyžařský svah ve Zlíně. Ilustrační foto
Zlínský svah má nového majitele. Vznikne tam městský Kitzbühel?

Neplatiče město nejprve upozorní upomínkou. Pokud dlužná částka dosáhne trojnásobku měsíčního nájemného, na upomínky dlužník nereaguje a dluh neřeší (například uzavřením splátkového kalendáře), přichází výpověď z nájmu. „Současně také podáváme žalobu na zaplacení dlužné částky. Pokud není zaplacena ani v termínu stanoveném soudem je podán návrh na nařízení exekuce soudnímu exekutorovi,“ popsal zavedený postup Tomáš Melzer.

Upomínka, žaloba a exekuce

Stejný systém uplatňuje radnice v Uherském Hradišti. V případě neuhrazeného nájemného minimálně za 3 měsíce město nejdříve posílá upomínku.

„Pokud do stanoveného data není dluh uhrazen, předáváme podklady právníkovi, který zašle předžalobní upomínku. Pokud ani tak není dluh uhrazen, podává se žaloba na dluh. Až posledním krokem je exekuce,“ uvedl mluvčí Uherského Hradiště Jan Pášma. Město aktuálně vlastní 658 bytů. Dluh za nájemné a služby na konci minulého roku činil téměř 3,4 milionu korun. I zde ale klesá: o dva roky dříve to byly téměř čtyři miliony.

Jindřich Štreit při vernisáži s šéfkou Letní filmové školy Radanou Korenou uprostřed.
Filmovku zahájila výstava fotografií Jindřicha Štreita

V Holešově fungují splátkové kalendáře

Radnice v Holešově vlastní 250 bytů a i zde mají s dlužníky své zkušenosti. I když výrazně menší, než v jiných městech. „Problém neplatičů přetrvává, ale podařilo se ho poslední době výrazně eliminovat na úroveň řádů jednotek tisíců,“ uvedla k dlužnému nájemnému mluvčí města Hana Helsnerová. Soudní vystěhování město podle ní v současnosti neuplatňuje. Dlužníci mohou využít a také využívají splátkové kalendáře. „Veškeré nově uzavírané smlouvy jsou na dobu určitou,“ doplnila Hana Helsnerová.

Strážníci Jiří Petříček a Vítězslav John
Klobouk dolů! Strážníci z Holešova zachránili dívce život masáží srdce