„Na základě doporučení Státní rostlinolékařské správy, ve které se píše, že stromy v sadu jsou zdrojem bakteriální spály jabloňovitých, jsme se rozhodli je všechny vykácet. Stejně jako soukromí majitelé menší části sadu,“ uvedl Žižlavský.

Jedna z nejdestruktivnějších chorob totiž ohrožovala i nedaleké sady ovocnářské firmy. V případě přenosu by tak mohli majitelé po Buchlovicích podle Žižlavského požadovat náhradu vzniklé škody.

„Jde o karanténní chorobu. Proto je třeba napadené stromy odstraňovat. Přestože na rozdíl od podnikatelů to nemůže nikdo nařídit drobným zahrádkářům, doporučoval bych i jim napadené stromy odstranit,“ uvedl odborník na dřeviny Miroslav Kostelníček.

Choroba odborně označovaná bakteriální spála růžovitých napadá především hrušně.

Jabloně jsou odolnější, ale mohou být přenašeči. Nemoc se šíří vzduchem a prostřednictvím hmyzu. Projevuje se u napadených květů jejich vodnatěním, černáním, hnědnutím a usycháním. Z napadených větví v létě vytéká bílý sliz, který později hnědne. Protože však sad v části Na Újezdách městys příliš nevyužíval a navíc leží v těsné blízkosti frekventované silnice I/50, buchlovičtí s jeho obnovením nepočítají.