„Pokud lékaři zjistí u příchozích potíže, absolvují ještě tentýž den komplexní vyšetření plic," informovala mluvčí uherskohradišťské nemocnice Dana Lipovská. Právě boj s kuřáctvím je podstatnou náplní práce pneumologického týmu plicního oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

„Následky kouření tvoří většinu léčebných diagnóz od bronchitidy, přes kardiovaskulární nemoci až po onkologické nálezy. Onemocnění vznikají zpravidla plíživě a bezbolestně. Bohužel se při dnešním rychlém životním stylu nevyhýbají ani mladým pacientům," zní varování od zástupce primáře plicního oddělení Arnošta Sobola.

Uherskohradišťská nemocnice poskytuje od roku 2010 v rámci pneumologické ambulance také protikuřáckou poradnu. Jejím prostřednictvím si zájemci mohou nechat zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, mohou využít poradenství či dokonce přikročit k odvykání kouření za pomoci moderních léčebných postupů.