„Pokud se bavíme o cílených a promyšlených útocích, tak jsme takovou situaci řešit nemuseli,“ uvedl za počítačové experty nemocnic ve Zlínském kraji mluvčí zlínské Baťovy nemocnice Egon Havrlant.

Připustil však, že i přes všechna školení a pravidelná upozornění se občas stane, že se některý ze zaměstnanců chová neopatrně a otevře závadnou přílohu mailu.

„A pak se mu zašifrují soubory. Jde však o ojedinělé případy, které bychom spočítali na prstech jedné ruky, a nikdy to naštěstí nemělo další následky. Nedošlo ke kompromitaci ani ke ztrátě dat pacientů,“ odpověděl na jeden z dotazů Deníku mluvčí Egon Havrlant.

Když víte, že to děje, posílili jste nějak ochranu vašich sítí? Třeba technicky, personálně?
Na posílení kybernetické bezpečnosti pracujeme soustavně a navíc jsme aktuálně zapojeni i do celorepublikového projektu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
Také je potřeba říci, že se k nám dosud nedostaly konkrétní a přesné informace, k čemu a hlavně jak v úspěšně napadených organizacích v ČR jako je OKD či Fakultní nemocnice ve Brně došlo. Přestože jsme se po informacích pídili a dokonce se naši odborníci na IT účastnili seminářů na toto téma. Při posledních varováních nám NÚKIB sdělil alespoň konkrétní nebezpečné internetové adresy, které tak můžeme cíleně hlídat.

Jak jsou sítě v nemocnicích zajištěny? Pokud by to šlo vyjádřit nějakým příměrem, tak zatímco běžný uživatel má plot, vy máte hradby nebo rovnou Berlínskou zeď?
Bezpečnost posilujeme. I když konkrétní opatření zveřejňovat nemůžeme, máme určitě mnohonásobně větší ochranu, než jakou má běžný uživatel. I tak ale musíme být stále ve střehu a na zvyšování bezpečnosti našich dat pracovat průběžně, protože nikdy nelze stoprocentně vyloučit úspěšný útok hackerů.

Je v krizových plánech zahrnuto i napadení a vyřazení sítí? Co by se dělo, kdyby vám přestaly fungovat počítače?
V plánech to zahrnuto je. V takovém případě by to významně ztížilo nebo omezilo poskytování zdravotní péče v našich nemocnicích. Všechny technologie včetně lékařských jsou dnes s počítači tak silně provázány, že téměř není možné pokračovat úplně bez nich ani v nějakém omezeném provozovatelném režimu. Naše havarijní plány se tedy vesměs soustředí na odstraňování následků a co nejrychlejší zprovoznění daných počítačových systémů.

Kdo jsou hackeři?
Hackeři jsou počítačoví specialisté či programátoři s detailními znalostmi fungování systému, dokáží ho výborně používat, ale především si ho i upravit podle svých potřeb. V médiích se tento termín používá pro počítačové zločince a narušitele počítačových sítí, kteří se ale správně (leč velmi zřídka) označují termínem cracker. Dnes jsou oba pojmy často zaměňovány a pro pojem blízký původnímu významu se používají také termíny geek, guru, nerd.
V užším významu se slovo cracker často používá ve významu průnikář, tedy osoba, která svoji odbornou převahu používá k průniku do systému nebo obecně k získání většího vlivu, než jaký měla předtím.
Zdroj: cs. wikipedia.org