Okupace přišla neočekávaně, jako blesk z čistého nebe. Až ráno proskočily městem zprávy, že se blíží okupační vojska z Rakouska.

Kolem 9. hodiny přijely do města první kolony motocyklů, obrněných aut a tanků, doprovázené nenávistnými pohledy Hradištanů, kteří si s bolestí v srdcích uvědomovali, že nastává éra temna, útlaku a fašistické zvůle.

Na Mariánském náměstí postavili němečtí vojáci kuchyni a vařili guláš. Zvali k ochutnání kolemjdoucí. V pozadí stáli váleční fotografové a lovili chytrácky narežírovanou propagaci.

Ovšem vzdor, zlobu a bezmocné slzy českých lidí nefotografovali. Moravské Slovácko stejně jako západní Slovensko až po Váh obsadil XVII. armádní sbor z Vídně, město Uherské Hradiště vídeňský pěší pluk 134. Mezi vojáky bylo hodně Vídeňáků a někteří z nich uměli obstojně česky.

V několika následujících dnech se objevily v německých obrázkových časopisech snímky o „uvítání“ hitlerovských vojáků v Uherském Hradišti.

O půl jedenácté nařídili starostovi M. Garlíkovi, náměstku dr. Skácelovi a dalším představitelům města, aby na radnici uvítali německé důstojníky. Mezitím už ve městě vylepovali provolání k obyvatelstvu, urážející každého Čecha nejen obsahem, ale i jazykovou formou.

Vojska prý vstoupila na naše území, aby zde udržela klid a pořádek. Vyhláška byla sepsána směsí zkomolené češtiny a slovenštiny.

Už ve 3 hodiny ráno 15. března 1939 nastoupila skupina kriminalistů a gestapáků Einsatzkomando VI cestu přes Znojmo do Brna. Zřídili tzv. venkovské služebny v Hodoníně, Uherském Hradišti a ve Zlíně.

Byly podřízeny vedoucí služebně Leitstelle v Brně. Pro střežení nově zřízené, tzv. říšskoněmecké hranice na moravsko-slovenském pomezí byl vytvořen pohraniční komisariát ve Zlíně a jemu podléhající pohraniční policejní služebny v Lanžhotě, Hodoníně, ve Velké a v Květné.

Vyhlaška pre Obyvatelstvo!

Podla vóly Führera a nejvyššieho Velitela nemeckej brannej moci nastupily nemecké oddiely vojskové Vašú zem s tým nariadením, aby udržovaly klůd a poriadek a aby prevzály ochranu obyvatelštva. V tých územiách, které sú obsadené nemeckým vojskom je výkonna moc podaná vrchním velitetom nemeckých skupin armady.

Celý státny a verejný aparát pracuje dálej, dokáď nic iného nebude rozkázané. To platí tiež pre policiu, pre poštu a železnicu, ako aj pre verejné podniky. Každý má zostať na svójej mieste a pokračovať po svójej práci. Zastavenie práci bude považováno za sabotáž.

Naridiania nemeckých vojenských úradov musia byt splněné za každých podmienkách. Každý sa má držať podlá rozkazov, ktoré služija blahu všeobecnosti jako aj jednotlivca.

Vrchný Velitel armády.

Zdroj: Uherskohradišťsko proti fašismu/Ludvík Burián/rok vydání 1984