Tato místa vznikla v souvislosti s výstavbou nových protipovodňových hrází v Uherském Hradišti. Účel vybudování těchto „komunikací" objasnila mluvčí společnosti Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. „Všechny sjezdy vznikly za účelem zajištění našeho přístupu ke korytu řeky Moravy. Usnadní nám plnit povinnosti jakožto správce toku, které nám ukládá vodní zákon. Mezi patří například sečení travních porostů, sběr naplavenin či oprava koryta řeky," vyjmenovala Gabriela Tomíčková.

Protipovodňové hráze v Uherském Hradišti byly dokončeny v listopadu 2013. Celkové investované náklady dosáhly výše 222 milionů korun a tyto investice pomohly navýšit hráze řeky Moravy o 30 centimetrů, díky nimž koryto v budoucnu zvládne nápor až stoleté vody, která je charakteristická průtokem 818 metrů krychlových vody za vteřinu.