V plusu jsou i vsetínská nemocnice 26,636 milionu korun a kroměřížská nemocnice, a to 11, 353 milionu korun. Naopak ztrátu ve výši 8, 263 milionu korun pak zaznamenala Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Podle slov hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, zodpovědného za oblast zdravotnictví, je hospodářský výsledek zlínského špitálu způsoben zvýšenými osobními náklady, nárůstem spotřeby takzvaných centrových léčiv, které ještě zdravotní pojišťovny neuhradily, i zvýšenými náklady na revize a opravy zdravotnické techniky dle zpřísněné legislativy.

„Ztrátu zlínské nemocnice se oproti předchozímu měsíci podařilo snížit o 2 miliony korun, a proto věříme, že do konce roku zde dosáhneme vyrovnaného výsledku hospodaření,“ uvedl Jiří Čunek. 

Loňský vánoční strom na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti se jmenoval Světluška
Vyberte jméno pro vánoční strom v Hradišti, půjde o desetimetrovou jedli