Taková a další petice se v posledních měsících objevily na hradišťské radnici. Lidé se stále častěji pouští do boje za svá práva. Nejvíce si pak stěžují na chování úředníků.

Zájmu obyvatel města o problematická témata si všiml i opoziční zastupitel Uherského Hradiště Stanislav Mikula. „Je to zcela nový jev. V posledních týdnech začali chodit na jednání zastupitelstva i běžní občané, a nebojí se přihlásit se svým kritickým příspěvkem. To je věc, která v Hradišti neměla doposud obdoby,“ poznamenal Mikula (hnutí Zdravé Hradiště).

Výmluvně to ukazuje stoupající počet petic. Zatímco v roce 2010 nepřišla úředníkům od obyvatel města ani jedna, loni jich už bylo sedm. A letos už na hradišťské radnici evidují čtyři!

Petice se týkaly například zabezpečení budovy zdravotního střediska, které je ve špatném stavu, nebo plánované přístavby dalšího objektu Oblastní charity. Jisté je, že lidé ve slovácké metropoli svůj nesouhlas vyjadřují stále častěji.

„V sedmi loňských peticích lidé poukazovali na svou nespokojenost s územním plánem, čistotou ovzduší, chováním bezdomovců a podporou lidských práv v Číně,“ informoval mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Počet podaných stížností ovšem v minulém roce poklesl. Předloni jich zástupci města řešili devětatřicet, v roce 2011 pak o devět méně.

Největší počet loňských stížností od nespokojených občanů se týkal nevhodného chování úředních osob. Na tento nešvar poukázali stěžovatelé celkem v osmnácti případech.

Pro příklad: referent stavebního odboru odmítl občanovi vydat protokol ze stavebního řízení, na který měl žadatel právo. „Tuto stížnost jsme uznali za oprávněnou. Provinilého úředníka, který takto selhal poprvé, jsme poslali na přeškolení a dostal ústní napomenutí. Žádné pokuty jsme ale chybujícím úředníkům neudělili,“ poznamenal tajemník hradišťské radnice Josef Botek (nestraník).

Jednu stížnost řešili zástupci radnice v souvislosti s prací městské policie, dalších deset podnětů se týkalo stavu městských cest, majetku města a stavu veřejných prostranství. Dvě stížnosti se na stole úředníků objevily opakovaně, sedmnáct dalších bylo podle jejich mínění neopodstatněných.

Petice

Rok 2010: 0; Rok 2011: 7; Leden březen 2012: 4

CO LIDÉ POŽADOVALI V PETICÍCH V ROCE 2011:

- žádost o zabezpečení zdravotního střediska Pod Svahy č.p. 1007 a vykázání bezdomovců z rozestavěného soukromého domu;

- požadavek na konkrétní rozhodnutí stavebního úřadu;

- stavební úpravy a přístavba č.p. 246 Charitní centrum sv. Ludmily;

- zachování oplocení v ul. Boženy Němcové;

- podpora lidských práv praktikujících Falun Gong v Číně;

- návrh nového územního plánu města Uherské Hradiště;

- čistota ovzduší v souvislosti s činností Centrálního tepelného zdroje s. r. o.

Stížnosti

Rok 2009: 51; Rok 2010: 39; Rok 2011: 30; Leden-březen 2012: počet nemá radnice vyčíslen

Související článek: Tůně: bizarní atrakce má sloužit drobotině a Obyvatelé Tůní podali petici proti stavbě dalšího domu