Garantem setkání zdravotníků byla lékařka hradišťského revmatologického a osteologického centra Medical plus Eva Dokoupilová, která s týmem lékařů a sester zajišťuje s vysokou profesionalitou péči pro všechny pacienty, kteří ordinace v Uherském Hradišti a Uherském Brodě navštíví. Doktorka Dokoupilová poskytla po skončeném setkání Slováckému deníku následující rozhovor.

Proč jste se rozhodla pořádat velehradská setkání lékařů?

Setkání lékařů se konají každým druhým rokem od roku 2009. Mezi lékaři mají své jméno a stala se už tradicí. Nemalou měrou k tomu přispívá i poutní Velehrad, v němž se akce koná. První impuls k setkání byl takový, že jsme chtěli jiným lékařským oborům ukázat novinky v revmatologii. Podařilo se to i při dnešní konferenci, protože vývoj v revmatologii je poměrně velice intenzivní. To, že na setkání přišlo na 230 lékařů, mezi nimiž nebyli jen revmatologové, ale také lékaři praktičtí a nemocniční i ambulantní specialisté, ale také dvacet zdravotních sester, svědčí o tom, že zájem o novinky v revmatologii je v jejich řadách velký.

Čeho se podařilo od vaší atestace v revmatologii dosáhnout?

Myslím si, že zařízení, které provozujeme, poskytuje komplexní péči v oboru. Zejména tím, že máme možnost pacientům podávat biologickou léčbu, která se dnes používá hlavně na zánětlivé revmatické choroby, ale i při léčbě osteoporózy. Máme vysoce erudované lékaře, provádíme vyšetřování pacientů pomocí ultrazvuku a denzitometru a speciální krevní testy v laboratořích Uherskohradišťské nemocnice, takže jejich léčba je komplexní.

Co očekáváte od nových léků na revmatická onemocnění?

Stručně řečeno, že budou přinášet pacientům větší kvalitu života, méně nežádoucích účinků, což u nových léků, jakými je biologická léčba, je z velké části naplněno. Léky jsou velice účinné a cílí přímo do místa revmatického zánětu. Nežádoucích účinků je u nich méně než po běžných antirevmatických lécích, které tu byly používány do té doby, než spatřila světlo světa biologická léčba.

Co dnes umíte úspěšně léčit v revmatologii?

Veliký posun ve vývoji revmatologie zaznamenaly hlavně léky proti zánětlivým revmatickým chorobám, tedy cílená biologická léčba. Pacientovi výrazně zlepšuje kvalitu života a má méně nežádoucích účinků. Jak dnes na IV. Velehradském setkání lékařů přednesl profesor Karel Pavelka, tak očekáváme intenzivní a nový vývoj léků na degenerativní nemoci, což je osteoartróza, zejména osteoartróza kolen nebo kyčelních kloubů. Profesor Pavelka ve své přednášce shrnul, že tyto léky jsou určitou nadějí, i když bychom si přáli, aby vývoj v tomto oboru, zaměřeném na artrózu kolen a kyčelních kloubů, byl rychlejší. Ale i chondroprotektiva, která nyní předepisujeme, skýtají pro pacienty určitou naději.

V roce 1997 jste atestovala z oboru revmatologie. Jak se za dvacet let z vašeho pohledu změnil tento obor?

Od mé atestace se za těch dvacet let tento obor změnil zcela zásadně. Například když jsem atestovala, tak byl Metotrexát lékem, který se teprve v revmatologii začínal používat. Dnes je základním lékem, který se u zánětlivých revmatických chorob nadále používá. Ale největší změnu přinesly biologické léky, které jsou vyráběné genetickým inženýrstvím, nejsou chemické a mají cílené působení v místě zánětu.

Kolik má vaše zařízení pacientů, kolik jich léčíte biologickými léky?

Loni prošlo naším zařízením v Uherském Hradišti a Uherském Brodě 17 tisíc pacientů. Stovky pacientů léčíme biologickými léky, ale v České republice jsou to tisíce pacientů v revmatologii.