„Po úspěšném loňském nultém ročníku jsme připravil ročník hasičského víceboje TFA, který je na rozdíl o řady dalších určený jak pro profesionální tak i dobrovolné hasiče,“ doplnil k soutěži velitel družstva babických hasičů Václav Janů.

Zájem o tamní klání dokládá i skutečnost, že v pondělí bylo do závodu přihlášeno už čtyřicet závodníků, přibližně ve stejném poměru z řad dobrovolných i profesionálních hasičů. Účastníci si můžou vybrat ze dvou kategorií A s nasazenou maskou dýchací přístroje a B kdy hasič nese přístroj jen jako zátěž. Jinak však musí být všichni oblečeni v kompletní zásahové výstroji včetně tří odnímatelných vrstev, přilby, rukavic a zásahových bot.

Na trati, kterou začne zdolávat první soutěžící v deset hodin, musí každý rozvinout šest hadic, překonat dvoumetrovou bariéru, provést třicet úderů kladivem v hammerboxu.

Tím však závod zdaleka nekončí ba naopak, na hasiče ještě čeká vytažení dvacetikilogra­mových kanistrů na lešení, výběh s hadicemi do třetího patra školy a odtažení osmdesátikilo­gramové figuríny.