Projektu, který pořádá ZŠ Čtyřlístek, se zúčastnilo sto šedesát pět dětí z mateřinek Svatováclavská, Pod Svahy, Husova, Sady, 28. října, Komenského, Štěpnická a Míkovice.

„Soutěž měla tři kola, posledního se zúčastnilo 28 dětí, z nichž deset nejlepších bylo oceněno. Tři nejlepší dostali pozvání na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde si budou moci vše prohlédnout,“ uvedl spoluorganizátora akce a pedagožka ze ŽS Kateřina Šáchová.

Logicky zaměřené úkoly řešily děti v předškolním věku nebo ty s odkladem. „Soutěž je součástí našeho projektu Práce s talenty, v rámci kterého spolupracujeme právě s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého. Cílem je zmapovat úroveň nadání dětské populace v jednotlivých věkových skupinách – od tří do osmnácti let. Je škoda, že se v současné době se skupinou nadaných dětí ve školách málo pracuje a potenciální intelekty postupně zanikají,“ uzavřela Šáchová.