„Působí velmi vyváženě podprůměrný počet policistů je zde kompenzován nižší kriminalitou, podstatně vyšší objasněností trestných činů i nižší nehodovostí. Mezi obyvateli je podstatně více sportovců, aktivních turistů i junáků než v celorepublikovém srovnání,“ sdělila za organizátory výzkumu Aneta Kapuciánová.

Uvedla, že nejsilnějšími stránkami jsou vysoké investice přes CzechInvest, podíl chráněných oblastí a vysoká atraktivita základních uměleckých škol. Ty dokážou přilákat téměř nejvíce dětí v celé České republice.

V loňském roce byl Zlínský kraj ve srovnání s ostatními regiony jednou z nejatraktivnějších lokalit pro investory. „Mezi slabé stránky Zlínského kraje patří nízký počet policistů, o dvě třetiny méně cizinců než je celorepublikový průměr a nejvyšší pracovní neschopnost,“ sdělila.

V hodnocení jednotlivých oblastí skončil Zlínský kraj nadprůměrně v kvalitě životního prostředí, v podmínkách bezpečnosti a péče o děti a jejich vzdělávání. Jsou zde i nadprůměrné podmínky na pracovním trhu. V kraji je však mírně podprůměrná úroveň zdravotní a sociální sítě.

K nalezení nejlepšího místa pro život přispívá kromě statistických dat i odborné kolegium. To je čtrnáctičlenný orgán složený z osobností, které svými názory významně přispívají k celospolečenské debatě na odborná témata. Úkolem kolegia je určit hodnotový žebříček, a tak i váhu jednotlivých zkoumaných kritérií.

Celkové výsledky

1. Plzeňský kraj

2. Karlovarský kraj

3. Hlavní město Praha

4. Zlínský kraj

5. Jihočeský kraj

6. Kraj Vysočina

7. Pardubický kraj

8. Jihomoravský kraj

9. Liberecký kraj

10. Karlovarský kraj

11. Olomoucký kraj

12. Moravskoslezský kraj

13. Středočeský kraj

14. Ústecký kraj

Dílčí výsledky Zlínského kraje

2. Ekologie a životní prostředí

3. Bezpečnost

3. Péče o děti a vzdělávání

4. Pracovní podmínky

9. Zdravotnictví a sociální síť

11. Volnočasové aktivity a turismus

12. Občanská společnost a tolerance

13. Rozvoj infrastruktury