Kroměřížsko

close Zahnašovice - Martinice. Místy vyježděné nerovnosti, díry a prohlubně především na krajích silnice a to hlavně ve směru do Martinic. info Zdroj: Deník/Dominik Pohludka zoom_in Zahnašovice - Martinice.  Na silnici 3. třídy ze Zahnašovic do Martinic jsou místy vyježděné nerovnosti, díry a prohlubně, především na krajnicích, a to hlavně ve směru do Martinic.

„Nejedná se o silnici třetí třídy, ale o účelovou komunikaci (pozemky vlastní zemědělské družstvo v likvidaci). ŘSD ČR zahajuje stavbu D49 Hulín – Fryšták, při níž bude část této komunikace zrušena a část nahrazena v jiném směrovém vedení,“ vysvětlil Bronislav Malý.

close Lechotice - Zahnašovice. Především u křižovatky na Zahnašovice a Míškovice je vozovka plná děr a nerovností. info Zdroj: Deník/Dominik Pohludka zoom_in Lechotice - Zahnašovice.  Na silnici 3. třídy vedoucí z Lechotic ke křižovatce na Zahnašovice a Míškovice je vozovka plná děr a nerovností.

„Probíhá zpracování projektové dokumentace rekonstrukce silnice. Předpoklad vydání stavebního povolení je podzim 2022 a zahájení stavby pak dle finančních možností ŘSZK, zhruba v roce 2025,“ vyjádřil se Bronislav Malý.

close Bílavsko - Slavkov pod Hostýnem. Silnice z Bílavska do Slavkova pod Hostýnem je po celé své šířce plná nerovností a děr. info Zdroj: Deník/Dominik Pohludka zoom_in Bílavsko - Slavkov pod Hostýnem.  Plná nerovností a děr je sice také půldruhého kilometru dlouhá silnice 3. třídy z Bílavska do Slavkova pod Hostýnem, v jejím případě ale zatím ŘSZK podle svého šéfa nepočítá s opravami.

Slovácko

close Dlouhodobě na vozovce od Vlčnova k Dolnímu Němčí vyježděné prohlubně a nerovnosti nutící řidiče k velmi pomalé jízdě a jejich nebezpečnému objíždění. info Zdroj: Deník/Pavel Bohun zoom_in Vlčnova k Dolnímu Němčí S dlouhodobě na vozovce vyježděnými prohlubněmi a nerovnostmi nutícími řidiče k pomalé jízdě a jejich nebezpečnému objíždění, se potýkají na silnici 3. třídy z Vlčnova ke křižovatce na Dolní Němčí a Nivnici.

„Na daném úseku je zpracována diagnostika. Prozatím budou probíhat jen lokální opravy vozovky,“ uvedl Bronislav Malý.

close Silnice z Modré na Bunč je místy popraskaná a záplatovaná s prohlubněmi a drolící se krajnicí. info Zdroj: Deník/Pavel Bohun zoom_in Silnice z Modré na Bunč  Silnice 3. třídy z Modré na Bunč napříč Chřiby je místy popraskaná a záplatovaná s prohlubněmi a drolící se krajnicí.

„Je zpracována projektová dokumentace na obnovu povrchu silnice v úseku Zdounky – Bunč v délce přesahující čtyři kilometry, stavební náklady 17 milionů 700 tisíc korun. Z důvodu omezených finančních možností organizace zatím nebylo nerealizováno. Úsek Modrá – Bunč zatím neřešen,“ naznačil Bronislav Malý.

close Popraskaný, oddrolený povrch silnice v Lopeníku je s nerovnostmi a je na ní patrná absence dlouhodobější komplexní rekonstrukce. info Zdroj: Deník/Pavel Bohun zoom_in silnice v Lopeníku Popraskaný, oddrolený povrch vozovky s nerovnostmi, na níž je patrná absence dlouhodobější komplexní rekonstrukce, takový je stav průtahu obcí Lopeník. V tomto případě je podle Malého zpracována projektová dokumentace na přestavbu stávajícího propustku silnice na most na začátku obce, včetně stavební úpravy přilehlého úseku silnice a zajištění odvodnění vozovky v délce zhruba 100 metrů.

„Předpoklad získání společného povolení na úpravu silnice je konec roku 2022. Předpokládané stavební náklady činí 10 milionů korun. Realizace se předpokládá v roce 2024 – 2025,“ informoval Bronislav Malý.

Valašsko

close Velké Karlovice - Soláň. Silnice 2. třídy vedoucí přes vrch Soláň spojuje Velké Karlovice a Hutisko-Solanec. Přes řadu lokálních vysprávek tam zůstává řada míst, kde jsou výtluky či terénní nerovnosti, které nepřispívají k pohodlné jízdě. info Zdroj: Deník/Michal Burda zoom_in Silnice 2. třídy vedoucí přes Soláň, Velké Karlovice a Hutisko-Solanec. Silnice 2. třídy vedoucí přes vrch Soláň spojuje Velké Karlovice a Hutisko-Solanec. Patří k těm silnicím, kterým by zásadnější oprava jistě prospěla. Přes řadu na první pohled nových lokálních vysprávek tam stále zůstává řada míst s výtluky či nerovnostmi. V tomto případě má být podle Malého vozovka opravena v délce téměř 10 kilometrů.

„Začátek rekonstrukce má být v Prostřední Bečvě, konec ve Velkých Karlovicích místní části Jezerné, kde bude navazovat na již opravenou část silnice. Rozpočtové náklady akce činí 228 milionů korun. Předpokládáme spolufinancování z fondů EU v rámci programu IROP 2. Pokud bude žádost úspěšně přijata, bude akce zahájena v roce 2023,“ informoval ředitel ŘSZK.

close Hošťálková - Troják. Nebezpečnou pastí se zejména při horší viditelnosti mohou stát rozbité krajnice silnice z Hošťálkové na Troják. info Zdroj: Deník/Michal Burda zoom_in Silnice 2. třídy z Hošťálkové na Troják Silnice 2. třídy z Hošťálkové směrem na Troják skýtá riziko především pro místa neznalé či nepozorné řidiče. Pastí pro ně se zejména při horší viditelnosti mohou stát rozbité krajnice.

„Probíhá příprava rekonstrukce vozovky v průjezdním úseku obce Hošťálková v délce 5 894 metrů, bylo vydáno územní rozhodnutí, předpoklad vydání stavebního povolení je do září 2022,“ naznačil Bronislav Malý.

Odhad stavebních nákladů je podle něj 95 milionů korun.

„Stavba bude zahájena po zajištění finančních prostředků obce na financování stavebních objektů souběžně řešených obcí, předpoklad nejdříve 2023-2024, počítáme s předložením projektové žádosti do IROP 2. Stavba bude realizována po etapách. Z Hošťálkové směrem na Troják se žádná investiční akce nepřipravuje,“ nechal se slyšet Bronislav Malý.

close Bystřička - Velká Lhota. Silnice 3. třídy z Bystřičky do Velké Lhoty nepatří ke hlavním tahům. Nelze také říct, že by byla plná výtluků. Jízda po ní však kvůli zvlněním a nerovnostem žádnou radost neskýtá. Opravu by si také zasloužila. info Zdroj: Deník/Michal Burda zoom_in Silnice 3. třídy z Bystřičky do Velké Lhoty Silnice 3. třídy z Bystřičky směrem do Velké Lhoty nepatří rozhodně k žádným hlavním tahům. Nelze také říct, že by byla plná výtluků. Jízda po ní však kvůli mnohým zvlněním a terénním nerovnostem žádnou radost neskýtá.

Podle Bronislava Malého se na ní žádná stavební aktivita nechystá, ale momentálně se rekonstruuje 2,77 kilometru dlouhý silniční úsek Velká Lhota – Valašská Bystřice za 207 milionů korun.

Zlínsko

close silnice 2. třídy Fryšták-Lukov-Kašava-Držková, úsek Držková, průtah obcí. info Zdroj: Deník/Jana Vozárová zoom_in silnice 2. třídy Fryšták-Lukov-Kašava-Držková, úsek Držková, průtah obcí. Nerovnosti na vozovce, vyježděné prohlubně, popraskaný povrch, tím vším je příznačná silnice 2. třídy Fryšták-Lukov-Kašava-Držková, úsek Držková, průtah obcí.

Ve spolupráci s obcí Držková, která vyřizuje stavební povolení nové splaškové kanalizace situované částečně v silnici, bylo podle Malého získáno územní rozhodnutí na rekonstrukci průtahu, včetně doplnění chodníků a přesunu autobusových zastávek. Předpoklad získání stavebního povolení na úpravu silnice je podle něj přelom roku 2022-23.

„Celková rekonstrukce vozovky bude provedena v celém průjezdním úseku obce, tj. v délce 918 metrů, odhadované náklady činí zhruba 35 milionů korun. Předpoklad zahájení je rok 2024 (po vybudování kanalizace obcí),“ sdělil ředitel ŘSZK. Dále je podle jeho slov zpracovávána projektová dokumentace na stabilizaci svážného území mezi Držkovou a Kašavou.

„Jejím předmětem je vybudování opěrné a zárubní zdi, rekonstrukce vozovky včetně jejího odvodnění. Odhad stavebních nákladů činí 68 milionů korun. Realizace se předpokládá po provedení stavby v Držkové,“ naznačil Bronislav Malý.

close Silnice 3. třídy Pašovice - Velký Ořechov – Hřivinův Újezd info Zdroj: Deník/Jana Vozárová zoom_in Silnice 3. třídy Pašovice - Velký Ořechov – Hřivinův Újezd Silnice 3. třídy Pašovice - Velký Ořechov – Hřivinův Újezd, je plná nerovností, prohlubní, popraskaného povrchu, obzvlášť průtah Velkým Ořechovem je dlouhodobě ve špatném stavu.

„Letos byla zahájena kompletní rekonstrukce vozovky v průtahu obce včetně stavby opěrné zdi, odvodnění vozovky aj.. Stavba bude dokončena v roce 2023. Délka úseku 1,077 km, stavební náklady 57,8 milionu Kč,“ upřesnil Bronislav Malý s tím, že na ostatních výše uvedených úsecích se žádné stavební úpravy nechystají.

Zlín - Mostní ulice. close Zlín - Mostní ulice. info Zdroj: Deník/Jana Vozárová zoom_in Zlín - Mostní ulice.

Která z těchto silnic je podle vás ta nejhorší?

Silnice 3. třídy ze Zahnašovic do Martinic.

Délka: 3 km
Stav: Místy vyježděné nerovnosti, díry a prohlubně především na krajích silnice a to hlavně ve směru do Martinic.

- Silnice 3. třídy vedoucí z Lechotic ke křižovatce na Zahnašovice a Míškovice.

Délka 2,5 km
Stav: Především u křižovatky na Zahnašovice a Míškovice je vozovka plná děr a nerovností.

- Silnice 3. třídy z Bílavska do Slavkova pod Hostýnem

Délka 1,5 km
Stav: Silnice je po celé své šířce plná nerovností a děr.

- Silnice 3. třídy z Vlčnova ke křižovatce na Dolní Němčí a Nivnici

Délka: 3,6 km
Stav: Dlouhodobě na vozovce vyježděné prohlubně a nerovnosti nutící řidiče k velmi pomalé jízdě a jejich nebezpečnému objíždění.

- Silnice 3. třídy z Modré na Bunč napříč Chřiby

Délka: 9,8 km
Stav: Místy popraskaná a záplatovaná vozovka s prohlubněmi a drolící se krajnicí.

- Silnice 3. třídy, průtah obcí Lopeník

Délka: 4 km
Stav: Popraskaný, oddrolený povrch silnice s nerovnostmi, na níž je patrná absence dlouhodobější komplexní rekonstrukce.

- Silnice 2. třídy vedoucí přes Soláň, Velké Karlovice a Hutisko-Solanec.

Délka: 19 km
Stav: Patří k těm silnicím, kterým by zásadnější oprava prospěla. Přes řadu vysprávek tam zůstává řada míst, kde jsou výtluky či nerovnosti, které nepřispívají k pohodlné jízdě.

- Silnice 2. třídy z Hošťálkové na Troják

Délka: 6,5 km
Stav: Skýtá riziko především pro místa neznalé či nepozorné řidiče. Nebezpečnou pastí se zejména při horší viditelnosti mohou stát rozbité krajnice.

- Silnice 3. třídy z Bystřičky do Velké Lhoty

Délka: 6,8 km
Stav: Nepatří ke hlavním tahům. Nelze také říct, že by byla plná výtluků. Jízda po ní však kvůli zvlněním a nerovnostem žádnou radost neskýtá. Opravu by si zasloužila.

- silnice 2. třídy Fryšták-Lukov-Kašava-Držková, úsek Držková, průtah obcí

Délka:15, 6 km
Stav: Nerovnosti na vozovce, vyježděné prohlubně, popraskaný povrch komunikace.

- Silnice 3. třídy Pašovice - Velký Ořechov – Hřivinův Újezd

Délka: 5,4 km
Stav: Komunikace v obci je dlouhodobě ve špatném stavu. Nerovnosti na vozovce, prohlubně, popraskaný povrch.

- Místní komunikace ulice Mostní Zlín

Délka: 1,1 km, úsek na výjezdu k ulici Březnická
Stav: Vyježděné „koleje“ a nerovnosti, praskliny a boule na povrchu. V obydlené části čtvrti Letná proběhla rekonstrukce.