Předložená dokumentace dle krajského úřadu obsahovala celkem 18 hlavních nedostatků a výtku ohledně BAT - nedostatečné aplikace nejlepších dostupných technologií. Výstavba zařízení na energetické využití odpadů je součástí celkové modernizace teplárny, která by v roce 2024 měla ukončit spalování uhlí.

Potvrdily se nedostatky 

Dle Františka Pechy, odborného garanta iniciativy Čisté Hradiště, která se spalovnou dlouhodobě zaobírá, se tak potvrdily mnohé z nedostatků předkládaných studií, na které iniciativa upozorňuje.

„Asi nemusím podotýkat, že plánovaný záměr podle předané dokumentace rozhodně městu nepřinese zlepšení. Například navýšení zátěže prostředí emisemi nebezpečných škodlivin vychází ještě hůře, než teplárna prezentovala v úvodní studii v loňském roce. Naštěstí pro občany dal krajský úřad za pravdu, že takováto dokumentace zdaleka v pořádku není,” naznačil František Pecha.

Festival masopustních tradic ve Strání. Ilustrační foto.
Pět dnů bude žít Strání fašankovým festivalem

Kritikou nešetří ani předseda petičního výboru Čisté Hradiště a uherskohradišťský zastupitel za Piráty Jakub Grós.

„Jestliže je tolik pochybení v technické části studie, kde by měl být zadavatel odborník, kolik asi pochybení bude v ekonomice záměru. Aktualizaci ekonomické studie vládnoucí městská koalice nechtěla, teď se ukazuje i technologická a ekologická stránka záměru jako tristní,” konstatoval Jakub Grós.

Vrácení dokumentu harmonogram neohrozí

S vrácením dokumentace k doplnění a dopracování společnost CTZ podle jejího jednatele Kamila Ondry počítala.

„Přece jenom stavíme vyspělé technologické zařízení na spalování odpadu. V požadavcích na doplnění nevidíme na první pohled žádná úskalí, se kterými bychom si my nebo zpracovatelé odborných posudků neměli poradit,“ uvedl Kamil Ondra. Vrácení dokumentace by podle něj nemělo ohrozit ani časový harmonogram modernizace teplárny.

Ilustrační foto - uzavírka.
Řidiči pozor! Omezení průjezdu centrem Uherského Hradiště potrvá do konce dubna

„Na proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí jsme si vyčlenili rok, takže máme dost času na to, abychom všechny podklady kvalitně dopracovali a nechali znovu posoudit. Zákon nám na doplnění dává dokonce lhůtu tří let,“ vysvětluje Kamil Ondra.

Podle starosty Uherského Hradiště Stanislava Blahy, je dobře, že krajský úřad zareagoval na námitky občanů, organizací a státních institucí a dokumentaci vrátil k dopracování.

Teplárna nesmí ohrozit lidi ani přírodu

„Město sice výstavbu ZEVO podporuje, ale zároveň je nutné, aby teplárna v rámci procesu EIA prokázala, že v budoucnu neohrozí ani zdraví lidí ani životní prostředí,“ řekl Stanislav Blaha.

Využít při modernizaci teplárny kombinaci technologií na zemní plyn a ZEVO doporučila v květnu roku 2021 studie odborníků VUT Brno, Ústavu procesního inženýrství, v listopadu téhož roku ji schválilo zastupitelstvo Uherského Hradiště a v prosinci 2021 i valná hromada společnosti CTZ s.r.o.

Podle harmonogramu modernizace by teplárna Mařatice měla ukončit spalování uhelného hruboprachu a přejít na spalování plynu v roce 2024. Zařízení na energetické využití odpadů chce společnost CTZ uvést do provozu v roce 2028, tedy o dva roky dříve, než vstoupí v platnost zákaz skládkování komunálního odpadu.