Starostové či jiní zástupci obcí budou odpovídat i na to, které investice plánují do vodovodních řádů, čistíren odpadních vod či kanalizačních sítí.

„Už nyní víme o minimálně padesáti obcích, kde je jí nedostatek či se v průběhu roku dokonce ztrácí a musí se tam dovážet. Chceme tento problém řešit, k tomu je ale nutné mít maximální množství informací,“ vzkázal náměstek hejtmana Josef Zicha.

Následně je kraj vyhodnotí. Dodal, že hned v prvních dnech po rozeslání vyplnilo dotazník více než 120 obcí.

Podle starosty Lopeníku v Bílých Karpatech Romana Bučka, se tam v současné době snaží řešit sucho hydrogeologickým průzkumem.

„Ten však nemáme dokončený, protože zatím hledáme vhodnou lokaci pro vrt. Pokud se týče zákazu zalévání nebo mytí aut, tak jsme zatím žádný nevydali. K tomu přistupujeme jen tehdy, pokud dojde k poruše na vodovodním řadu,“ řekl Deníku Roman Buček.

Trochu jinak situaci řeší v Komni.

„Zatím problémy s vodou sice nemáme, ale nevyhnuly se nám potíže s usychajícími keři a stromy na veřejných prostranstvích. Aby nám úplně neuschly, tak je zaléváme za pomocí dobrovolných hasičů a jejich cisterny. Vydali jsme doposud jen zákaz napouštění bazénů a mytí aut, ale zákaz zalévání ne. Pokud to ale bude třeba, tak k němu přistoupíme,“ řekla starostka Komně Jana Křížková.

Vůči suchu preventivně přistupují v podhůří Chřibů v Košíkách.

„Jsme napojeni na skupinový vodovod Babicko, a před dvěma lety jsme udělali čtyři vrty. Ty máme nachystané, v provozu. Kromě toho ještě plánujeme zachytávat vodu v mokřadech. Ze zákazů jsme vydali jen napouštění bazénů, jako každý rok. Kdo to potřebuje, musí mu být bazén napuštěn zaměstnancem vodovodu,“ upřesnil Karel Šlechta.

Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Zlínským krajem a Povodím Moravy se aktuálně snaží najít takové řešení, které by odlehčilo obecní ČOV a zvýšilo průtok v obcích, kde protéká Ludkovický potok, který ústí do Ludkovické přehrady.

Tato přehrada je zároveň zásobárnou pitné vody pro Luhačovicko a okolí.

Problémy s vodou jsou následkem několikaletého poklesu průměrného ročního srážkového úhrnu. Podle ČHMÚ je aktuálně postiženo 39,6 procenta území ČR půdním suchem.

Autor: Jaromír Talák, Jarmila Kuncová

Den medu a medoviny v Archeoskanzenu Modrá
Medu lízání, košt medovin a másla zaplní skanzen v Modré