Roli starších stárků a vládců chasy na sebe vzali Adam Kellner (25) s Kateřinou Kutálkovou (21), Po jejich boku šli mladší stárci, Lucie Elisová (20) s Vlastimilem Grossertem (29).

„Mladším stárkem jsem v obci už podruhé. Poprvé jsem stárkoval před dvanácti lety s Lenkou Remešovou a na další stárkování už nepomýšlím. Ostatně to ani nepovolují nepsané jankovické hodové direktivy,“ přiznává se smíchem Vlastimil Grossert.

Jankovice jsou podle místostarosty Miroslava Šilce jednou z mnoha obcí, kde se na tradici hodů v jejich dvacetileté historii téměř nic nemění.

„I když klíčový je v obci první hodový den, kdy si krojovaná chasa dojde pro své vládce a za starostou pro povolení hodů, v neděli jsou hody ve volnějším stylu,“ řekne s úsměvem jankovický místostarosta, který přivázal písemné povolení hodů pod hodový atribut – právo.

Stárkovská dua obcházela dědinu s načančanými právy, aby se jimi lidem pochlubili, ale také s kasičkami na drobné finanční příspěvky od občanů. Krojovou hodovou pestrost dokreslovalo teplé a slunečné počasí, ale i tradičně nazdobený vozík se zásobou hodového vína v demižonu, vhodného k povznesení ducha i hodové nálady. Ta se po obchůzce chasy po dědině přenesla v neděli večer do areálu Březičky, kde k tanci a poslechu vyhrávali dlouho do noci Kumpáni.

„V sobotu večer rozproudila v Březičkách krev v žilách chase i tancechtivým návštěvníkům Staroměstská kapela a cimbálová muzika Bálešáci. Obec vyšla chase maximálně vstříc finančními prostředky na muziku a pohoštění,“ nechal se slyšet jankovických místostarosta Miroslav Šilc.

U příležitosti prvního dne jankovických hodů byl Den otevřených dveří věže místního kostela, kde si lidé mohli prohlédnout historické ručně kované barokní hodiny, které v roce 2020 restaurovali akademičtí sochaři Melanie a Petr Skálovi ze Sadské. Průvodcem se návštěvníkům stal Miroslav Šilc, který jim povídal o vzácném hodinovém stroji.