Krojovaní starší vládci hodů, Tomáš Dobeš (19) se svou stejně starou přítelkyní, Veronikou Hrošíkovou z Hluku, jimž sekundovali mladší stárci, sourozenci Jakub (18) a Adéla (20) Mokrošovi, ukazovali lidem hodová práva, zatímco členům TJ Sokol Nedakonice, spolupořadatelům hodů, vhazují občané do kasiček k tomu určených mince nebo papírové bankovky.

„Tělovýchovná organizace totiž platí při hodech muzikanty, spolupořadatel, obecní úřad zase dává finanční příspěvek stárkům, hradí víno, slivovici a slovácké koláčky,“ vysvětluje člen TJ Sokol Milan Ševčík.

Maminka nedakonického staršího stárka, Věra Dobešová, sebejistě prohlásí, že vypravovat z domu vládce hodové chasy žádná hrůza ani přehnaná finanční zátěž není.

„Je dobré, že v naší vesnici se s pokorou a ctí slovácké zvyky a tradice, že se mladí oblékají do krojů, neuvěřitelných folklorních pokladů,“ nechává se slyšet Věra Dobešová. Její syn Tomáš, který s přítelkyní a letošní stárkyní studuje VUT Brno, se pochlubí zbrusu novou beranicí, a to podle vzoru z roku 1936, kterou jemu a mladšímu stárkovi ušila Františka Marečková, zatímco Marie Kedroňová je moc hezky vonicí nazdobila.

„Sluší se poděkovat všem, kteří před i při letošních hodech ruku k dílu přiložili a o jejich přípravu a průběh se zasloužili. Hlavně musím rodičům stárků poděkovat,

že se nenechali letos dlouho přemlouvat. U Mokrošů dva stárky vypravili a pódium před domem jim připravili.

U Dobešů, tam šli ještě dál, smrk pokáceli, aby chaloupku v plné kráse ukázali. Kéž by celá dědina nejen při přípravě hodů, ale i po celý rok spolu držela,“ dává k dobru nedakonický starosta Jaromír Klečka.