„Jedinou možností v době deštivých dnů lidem z ulice ze zmíněné ulice nezbývalo nic jiného, než aby si obuli holínky a obrnili se trpělivostí, protože neosvětlená komunikace nepřipomínala svým vzhledem ani tu nejhorší polní cestu,“ vžil se do trampot svých spoluobčanů nedakonický starosta Jaromír Klečka.

Souhlasně mu přikyvoval Petr Šoustek, jeden z obyvatelů ulice. „Přístupová komunikace k domům v ulici se za deštivého počasí proměnila v doslova v rybník. Z nerovné hliněné cesty nebyl vyřešen odvod vody, přesto se za zimních mrazů v kluziště neproměnila,“ glosoval Petr Šoustek. Nezastíral radost občanů bydlících v ulici Padělky, kteří po zprovoznění nové a osvětlené komunikace si mohli unisono říci: „Konečně jsme se dočkali.“

„Výstavbě zbrusu nové šestisetmetrové asfaltové komunikace o šířce 5,5 metru však musela nejdřív předejít výstavba nového kanalizačního řadu v délce 572 m, který v této části obce chyběl a vyžádal si částku ve výši dvou milionů 851 tisíc korun,“ rozvyprávěl se místostarosta obce Zdeněk Otrusina.

Ohlédnutí za skautem a pedagogem Jindřichem Hojerem
Ohlédnutí za skautem a pedagogem Jindřichem Hojerem

„Když byla tato stavba v říjnu roku 2019 dokončena, vedení obce už pracovalo na přípravě projektové dokumentace na výstavbu nové místní komunikace, veřejného osvětlení a infrastruktury pro optickou síť,“ sdělil nedakonický místostarosta.

Vlastní stavba místní komunikace byla zahájena letos 8. září. Dokončena byla v řádném termínu, a to za sto dnů od předání staveniště.

„Dnes už můžou jít obyvatelé ulice Padělky ke svým domům suchou nohou a večer bez baterek. Komunikace je totiž osvětlena 17 LED svítidly. Schází jim už jen jediné – obecní rozhlas. Toho se lidé v ulici dočkají počátkem letošního roku,“ slibuje starosta Jaromír Klečka. Dodal, že obyvatelé Padělků dostali krásný vánoční dárek, jako odměnu za svoji trpělivost a všechna úskalí, která si ta léta museli zažívat.

Vybudování tolik potřebné nové komunikace, veřejného osvětlení a položení chrániček pro případné uložení optického kabelu vysálo výhradně z obecní kasy devět milionů a šest set tisíc korun k tomu.