„Také do nich bude proudit pitná voda z vodojemu nad mlékárnou. Protože voda z mlékárenského vrtu vyhovuje všem hygienickým normám, počítáme s tím, že padesát kubíků denně jí bude stačit k zásobení všech domácností, které budou po dokončení druhé etapy na vodovod v obci napojeny,“ soudí starosta obce Jiří Smělík.

Podle bývalého ředitele mlékárny Jaroslava Šuranského má vrt vysokou vydatnost pitné vody. Její dosavadní potřeba v mlékárně i pro nedakonické domácnosti zatím nepřekračuje tři vteřinové litry. „Z hlediska vydatnosti může dávat vrt až pět litrů vody za vteřinu, což je stále ještě optimální rozmezí,“ objasnil Šuranský.

S cenou a kvalitou vody z mlékárny jsou spokojeni zejména obyvatelé. Kubík odebrané vody je přijde na 17 korun. „Je to velice příznivá cena, jen aby vydržela. Jistě by byla dražší, kdyby se musel budovat drahý přivaděč vody z Kostelan nad Moravou,“ uvedl Josef Kunický.

Představy zastupitelů a přání nedakonických obyvatel o vybudování druhé etapy vodovodu, která bude zásobována vodou z mlékárny, se však naplní až poté, co ministerstvo zemědělství posvětí žádost o dotaci. „Teprve potom můžeme provést výběrové řízení na dodavatele stavby, která si vyžádá kolem osmi milionů korun. Druhou etapu vodovodu v délce 2,5 kilometru budeme budovat pomocí moderní technologie řízených protlaků. Bude to o něco nákladnější, ale peníze se nám brzy vrátí. Místní komunikace nebudou rozkopány, za nepříznivého počasí nebudou blátivé. Po skončení stavby je nebudeme muset dávat tři roky do pořádku,“ tvrdí starosta.