Obnova rybníků byla nevyhnutelná, jenže obecní rozpočet není nafukovací, takže bez dotací nebylo možné v září započatých pracích pokračovat. „Po odstranění půlmetrového nánosu bláta musely být v říjnu práce na čas přerušeny. Naplno se rozběhly teprve poté, co byla podepsána smlouva, týkající se dotace na tuto ekologickou akci. Práce tedy finišovaly až v závěru roku. Naštěstí nám přálo počasí,“ uvedl nedakonický starosta Jiří Smělík.

Dotační politika Nedakonic nakonec výrazně zabodovala. Náklady na omlazení rybníků se vyšplhaly na dva miliony dvě stě šest tisíc korun. „Z evropských fondů jsme na tuto akci dostali dotaci milion osm set sedmdesát šest tisíc korun, desetiprocentní dotaci nám poskytl Státní fond životního prostředí a zbývajících deset procent jsme uhradili z obecní pokladny,“ přiznal první muž Nedakonic.

Vodou se rekonstruovaná nádrž, ohrázovaná záhozovým kamenem, naplní až po kolaudaci, která proběhne pravděpodobně v měsíci únoru nebo březnu roku 2009. Rybník bude sloužit k chovu ryb. Jakých, to určí Agentura ochrany přírody a krajiny. Navazující projekt přeměny části obce, v níž ještě nedávno finišovaly práce při obnově rybníků, počítá s vybudováním oddechové zóny. „Její součástí by měl být malý parčík s asfaltovým hřištěm pro děti a altánem. Ten poslouží k odpočinku veřejnosti. Kolem rybníku totiž vede cyklistická stezka,“ dodal starosta.