„Vloni se v kostele zcela v režii farnosti, pod vedením P. Josefa Rýznara uskutečnila rekonstrukce. Přestavěl se svatostánek, přesunula se křtitelnice, vznikl nový oltář, ambon, celkově se všechno přeorganizovalo a arcibiskup Graubner v neděli přesunuté nové prvky požehnal,“ připomněl nedakonický starosta Libor Mareček.

Vše se podle jeho slov konalo s předstihem, aby se podzimní oslava 90. výročí existence kostela mohla uskutečnit už v nových prostorách. „Byla tam slavnostní atmosféra a přítomnost arcibiskupa pozvedla prožitek z bohoslužby na vyšší úroveň,“ dodal Mareček, který se nedělní bohoslužby také účastnil.

Opravené hradby a Matyášova brána v Uherském Hradišti v roce 2024
Matyášova brána v Hradišti je Památkou roku. Její oprava ale vyvolává diskuze

Nový oltář je výsledkem úprav, kdy téměř po padesáti letech rozhodli místní farníci o navrácení svatostánku opět na čestné místo, tedy do středu kostela. Využilo se přitom původního oltáře.

Do nového oltáře byly vloženy ostatky sv. Jana Sarkandra a sv. Marie Goretti. Doplnilo se rovněž nové schodiště, osvětlení a ozvučení. Dalším krokem pak byla výmalba s restaurováním některých původních obrazců na zdech.

Krojovaní z celého regionu tančili Moravskou besedu na plese v Babicích
Krojovaní z celého regionu tančili Moravskou besedu na plese v Babicích

Vše probíhalo za velkého zapojení farníků a to nejen do průběžného úklidu, ale především do modlitebního úsilí za zdar celého díla, což ocenil i arcibiskup Jan Graubner. Ve své homilii (kázání) připomněl, že jak je i v rodině důležité scházet se kolem stolu, tak je pro věřící nutné scházet se u stolu oltářního.