„Jedná se o cestu v rámci pozemkových úprav, kterou požadujeme od státu realizovat, takže z obecní kasy nás to nebude stát ani korunu. Jediná akce, do niž se obec zapojí, je údržba nových stromů vysázených jako náhrada za ty vykácené,“ sdělil starosta Nedachlebic Robert Křenek.

Biokoridor z nového porostu by měl vzniknout u polní cesty na Březolupy. Tam mu už dali zelenou.

„Vše jsme na zastupitelstvu schválili, takže z naší strany jeho uskutečnění nic nebrání,“ dodal starosta Březolup Petr Kukla. Na samotné asfaltové cestě do Částkova se pak začne nejdříve v roce 2019.