Pouze nebezpečné složky komunálního odpadu, jakými jsou zbytky barev, akumulátory či kompletní lednice, tam mohou Nedachlebičtí uložit bezplatně. Vybudovala-li obec sběrný dvůr na komunální odpad, snažila se předejít vzniku divokých skládek.

„Pokud přistihneme některého z občanů, že vyváží odpadky živelně někde za vesnici, zaplatí tak tučnou pokutu, že ani za dvacet let by neuhradil takovou částku za odevzdaný komunální odpad v našem sběrném dvoře,“ varuje starosta Nedachlebic Vratislav Němeček. Jak dále řekl, spoléhá na to, že Nedachlebičtí nad případnou vznikající černou skládkou nemávnou jen rukou. Vždyť takovou lhostejností by škodili sobě i své obci, která se může pyšnit zelenou stuhou, která jí byla letos udělena v soutěži Vesnice roku Zlínského kraje.