Ty se postupem času zanášely blátem, a staly se nefunkčními. Nyní se nedachlebičtí podle svého starosty Vratislava Němečka snaží rozšířit další z obecních vodních ploch.

„Když jsem v roce 1998 nastoupil na radnici jako starosta, předsevzal jsem si, že vybudujeme za obcí nejméně jeden rybník, který oživíme rybami. Lidé se pak dočkali rybníka Olšovec I, který jsme vybudovali jako vodní nádrž. K jeho vzniku přispěla padesátiprocentní dotace z Programu obnovy venkova,“ prozradil Němeček. Do bezmála hektarového rybníka bylo podle starosty vysazeno pět metráků kaprů.

V roce 2001 vyrostl za obcí rybník Olšovec II , který má rozlohu přesahující jeden hektar a slouží mimo jiné k rozmnožování skokana zeleného. Ten pro změnu podpořila osmdesátiprocentní dotace z Fondu revitalizace říčních systémů. „Moc bych si přál získat finanční podporu i na rozšíření malého rybníčku v Lipinách, který bychom chtěli vybudovat do oslav osmistého výročí založení naší obce, tedy do srpna příštího roku,“ nastínil Němeček své plány. K naplnění tohoto záměru požádala radnice ministerstvo životního prostředí o dotaci ve výši jednoho a půl milionu korun. „Na rozšíření rybníku v Lipinách, který má zatím 30 krát 20 metrů, se bude samozřejmě finančně podílet i obec,“ naznačil starosta. Podle jeho soudu by měl být 180 metrů dlouhý, v průměru třicet metrů široký a dva metry hluboký. Vinout se má lesním údolím a vodu v něm mají brázdit pstruzi duhoví. „Už se na ně těšíme. Zatím si rádi přijedeme zarybařit na Olšovec. Na udicích rybářů tu skončil kupříkladu sumec o délce 123 cm či pětaosmdesáticentimetrový kapr,“ svěřili se unisono Jan Nováček a Milan Nesvadba z Otrokovic.

Nejen budování rybníků, ale také čistotě vod v katastru obce věnuje nedachlebická radnice pozornost. „Vloni jsme čistili Zlámanecký potok. Až po bílovický katastr bychom ho chtěli mít čistý v příštím roce. Letos jsme se pustili do čištění Lipinského potoku,“ dodal Němeček.