Ten je na postu prvního muže Nedachlebic třetí volební období. Než se stal starostou, byl ředitelem soukromé staroměstské firmy, zabývající se prodejem průmyslových a vápenatých hnojiv.

Čím se pochlubíte u příležitosti úctyhodných narozenin vaší obce?

Každé volební období a každý rok přináší pro obyvatele naší obce něco nového. K významnému jubileu hodláme přinést publikaci, která bude navazovat na knihu Dějiny Nedachlebic, vydanou v polovině minulého století. Na jejích stránkách bude shrnuto vše, co se v obci vybudovalo a zlepšilo v uplynulém půlstoletí.

Můžete být konkrétní a uvést vytvořená díla za posledních deset let?

Mezi ta nejvýznamnější díla patří kostel svatých Cyrila a Metoděje. S jeho stavbou se začalo v roce 1994 a vysvěcen byl v roce 1998. V těsném sousedství svatostánku jsme vybudovali hřbitov s kolumbáriem, nad mateřinkou přibylo šest bytů pro mladé rodiny, zmodernizovali jsme sportovní areál a před uvedením do provozu je dům s chráněnými byty za dvaadvacet milionů korun, v němž najde nový domov 24 seniorů. Nezapomínáme ani na děti, pro něž jsme nákladem čtvrt milionu korun zbudovali tři nová hřiště, odpovídající směrnicím Evropské unie. Za vesnicí přibyly tři nové rybníky, postupně zalesňujeme obecní pozemek, pustili jsme se také do výsadby oskeruší a starých odrůd ovocných stromů a svůj díl péče dostala v obci zeleň. Za péči o životní prostředí a dodržování ekologických zásad jsme letos, v rámci soutěže Vesnice roku, byli poctěni zelenou stuhou. Ve výčtu akcí bych mohl pokračovat dál.

V okrese je jen málo obcí, kde už třetí volební období převládají v zastupitelstvu komunisté. Jak se vám daří spolupracovat se zastupiteli za KDU-ČSL?

Sedm občanů je v zastupitelstvu za KSČM, přičemž jejím jediným členem jsem já. Dva zastupitelé jsou za KDU-–ČSL. Na Slovácko je to možná trochu rarita, protože v obecních zastupitelstvech převládají lidovci a bezpartijní. Všechno je ale v lidech. Při řešení nejrůznějších úkolů ve prospěch obce a občanů postupujeme vždy v naprosté shodě a nepolitikaříme. Táhneme, jak se říká, za jeden provaz. Nejen formálně nebo symbolicky, nýbrž činy. To dává práci v zastupitelstvu klid.

Přispívá k úspěšné dělbě práce v obci spolupráce se společenskými organizacemi?

Zastupitelstvo vsadilo na účinnou spolupráci se zahrádkáři, rybáři, myslivci, hasiči a tělovýchovnou jednotou. Tedy s fungujícími spolky, jejichž činnost je chloubou obce a na mnoha jejích místech je patrná na první pohled. Tak třeba tréninkové hřiště, na němž by měla být umělá tráva, je dílem sportovců. Víceúčelová zařízení si vybudovali myslivci a dobrovolní hasiči. Členové našich spolků nejsou lhostejní k věcem kolem sebe. Jak se říká, umějí vzít za práci. A to je cenný kapitál.

Potýkáte se vůbec v obci s nějakými problémy?

Jistě. Občany trápí hlavně o víkendech slabá dopravní obslužnost a špatný signál mobilních operátorů. Vybudování zesilovače se letos už dvakrát odložilo, ale dostali jsme příslib, že do konce roku se jej dočkáme. Trápí nás také to, že v obci nemáme sál pro pořádání kulturních akcí. Obec chtěla soukromý sál, který je už dva roky mimo provoz, odkoupit a opravit, ale finanční nabídka majitelů se nám zdála příliš vysoká. Na postavení nového sálu ale nemá obec peníze. Pomoct by nám mohly dotace z kraje, některého ministerstva nebo z fondů EU.