Také letos, v roce osmistého výročí od založení obce, mají Nedachlebičtí v plánu celou řadu úkolů v rámci revitalizace krajiny. „Byl bych rád, kdyby se nám podařilo rozšířit rybníček v Lipinách, z dnešních šesti arů na půl hektaru. Vodu v něm by měli brázdit pstruzi duhoví,“ prozradil jeden z ekologických záměrů nedachlebický starosta Vratislav Němeček. Dal ale najevo, že bez jedenapůlmilionové dotace se obec do rozšíření lipinského rybníčku pustit nemůže. „Požádali jsme o ni ministerstvo životního prostředí, ale určitou částku uhradíme z obecní kasy,“ potvrdil starosta.

Svůj díl péče by měl letos dostat také Zlámanecký potok, který protéká obcí od Částkova ve směru na Bílovice. „Část jeho koryta, které bylo několik let zanesené blátem, jsme už vloni vyčistili a zbavili náletových dřevin. Správce toku, Okresní meliorační správa Uherské Hradiště, nám musí nyní vyznačit, které z přestárlých či jinak poškozených topolů a olší budeme muset z důvodu bezpečnosti chodců vykácet,“ vysvětlil Němeček. Ubezpečil ale, že radnicí najatí dřevorubci nebudou kácet stromy svévolně či bezdůvodně. „Zdravé stromy budou i nadále zpevňovat břehy potoka. Dřevo z pokácených stromů nabídneme přednostně seniorům za symbolickou cenu, klestí a náletové dřeviny zlikvidují naši zaměstnanci,“ uvedl starosta.

Samostatnou ekologickou kapitolou kompletních změn v krajině kolem Nedachlebic bude letos rekultivace lokality Pastviska. „Na její zúrodnění jsme dostali od krajského úřadu dotaci ve výši 1,8 milionu korun. Pokračovat budeme i ve výsadbě starých ovocných stromů. Poté, co se rozjaří, vysadíme na obecních pozemcích padesát oskeruší a stovku starých odrůd ovocných stromků,“ svěřil se Němeček.

Za pěstování erbovních stromů Slovácka – oskeruší – obdrželi předloni Nedachlebičtí certifikát Nositelé oskerušové tradice. „Mám radost z toho, že pěstování jeřábu oskeruše nachází výraznější uplatnění i na Hradišťsku, třeba v Modré, Nedachlebicích a dalších obcích,“ řekl Vít Hrdoušek z Tvarožné Lhoty, jeden z hlavních pořadatelů Svátku oskeruší.

Zdeněk Skalička