Starosta obce Vratislav Němeček plánuje „ve vodním království“ další novinky. Chce rozšířit rybník v Lipinách. „V roce 2001 byl z fondu revitalizace říčních systémů vybudován rybník Olšovec II o rozloze 1,15 hektaru, který sloužil k rozmnožování skokana zeleného. Našim záměrem je teď rozšířit rybníček v Lipinách, která má zatím rozlohu 30 krát 20 metrů. Podle mého soudu by to měl být do budoucna náš nejkrásnější rybník, do nějž bychom chtěli vysadit pstruhy duhové,“ uvedl starosta.

Rybníky a chov ryb mají v obci starobylou tradici. „V roce 1686 tu bylo devět rybníků. Ty se postupem času zanášely a staly se nefunkčními. Když jsem šel v roce 1998 do voleb, předsevzali jsme si v zastupitelstvu, že vybudujeme za vesnicí alespoň jeden rybník, který oživíme rybami. Lidé se na něj moc těšili, protože do té doby v obci žádná vodní plocha pro rybaření a koupání nebyla. A také se rybníka v krátké době po volbách dočkali,“ uvedl Němeček.
Nejdříve vznikl malý sádkový rybníček, k němuž před osmi lety přibyl hektarový rybník Olšovec I, budovaný jako protipožární nádrž. Do něj bylo vysazeno pět centů kaprů s mírou nad 35 centimetrů.

Starosta má radost především z toho, že rybníky vytvořily domov pro vodní ptactvo a další živočichy. „Rádi si na Olšovci zarybaříme. V údolí kolem vodní plochy nejsou žádné chaty, takže je tu naprostý klid, který na nás z města působí jako balzám,“ tvrdí rybáři Jindřich Kotásek a Václav Píštěk z Otrokovic. Se zarybněním vodních ploch a úlovky na nich jsou podle starosty spokojeni i místní rybáři. „Povolenky na lov ryb dostanou na radnici. Někteří rybáři chytnou za rok až 30 užitkových ryb, takže si tu přijdou na své. Na jejich udicích skončil kupříkladu sumec o délce 123 cm, osmdesáticentimetrový amur, o pět centimetrů delší kapr či candát měřící 70 cm,“ pochlubil se starosta.

Přečtěte si také:

V Nedachlebicích vysázeli vzácné stromy