Svatohubertskou mší v podstatě začíná hlavní lovecká sezona, mše je tak poděkováním za poskytnuté dary přírody. Svatý Hubert je patronem myslivců a střelců, řezníků, kožešníků, soustružníků, optiků, kovodělníků, slévačů, matematiků, výrobců matematických přístrojů. Je vzýván proti pokousání psem, uštknutí a strachu před vodou.