Dříve museli jeho hendikepovaní návštěvníci vstupovat do objektu v tamní ulici Svatováclavská číslo 568 bočním vchodem na dvoře, aby se tak dostali přes sklepní část do prostoru s výtahem a odtud do příslušného podlaží.

Nově je příchozím umožněn vstup přes vstupní portál s automatickými dveřmi do schodiště anebo s využitím hydraulické plošiny do 1. podlaží, odkud se mohou přesunout výtahem do vyšších pater. V rámci vybudování nového vstupu došlo rovněž k odstranění jedné z bariér života zrakově postižených.

„Do vstupního portálu byl totiž zabudován i hlasový majáček, který je informačním a orientačním zařízením pro nevidomé. Majáček pomocí akustického dálkově spouštěného hlášení usnadňuje nevidomým a slabozrakým osobám prostorovou orientaci,“ informuje ÚZSVM. 

Ivo Valenta
Rezignoval. Ivo Valenta končí také jako krajský zastupitel