Natura 2000 tak od pondělí pokrývá místo dosavadních 9,25 procenta už 10,11 procenta území České republiky. Změny se dotkly i Slovácka.
Nejvíce se změnila lokalita Bílé Karpaty, která se rozrostla o více než pět tisíc hektarů. Odborníci tam mimo jiné potvrdili i výskyt brouka lesáka rumělkového. Podle Ladislava Mika by měla být od začátku tohoto týdne soustava Natura 2000 téměř kompletní.

„Zařazení konkrétních území jsme poctivě předjednávali s vlastníky pozemků, obcemi a dalšími partnery. Je za tím obrovský kus práce. Zbývá dojednat jen několik málo lokalit,“ řekl ministr.

Ze třinácti lokalit, které se na jihu Moravy do seznamu zapíší jako Evropsky významná lokalita, přibude jako jediný regionální zástupce Ždánický les. Evropsky významná lokalita přitom označuje území, kde se nachází živočichové, rostliny či stanoviště vzácné v rámci Evropy.

„Zatím jsou tyto lokality pouze navrženy. Musí se na ně podívat Evropská komise, což může trvat až rok. Pokud je odsouhlasí, musíme u jednotlivých lokalit do šesti let zpracovat plány způsobu ochrany. Je to běh na dlouhou trať,“ vysvětlila další postup vedoucí tiskového oddělení ministerstva životního prostředí Jarmila Krebsová.

Větší změny se ale dotkly především Strážnicka. Například Evropsky významná lokalita Čertoryje se rozrostla o téměř sto dvacet sedm hektarů, a to o části katastrálních území Strážnice a Sudoměřic.

„Přestože původní návrh nebyl úplně špatný, kritika spočívala v tom, že chráníme malý podíl evropsky významných biotopů. Snažili jsme se proto rozšířit plochu jednotlivých předmětů ochrany,“ uvedl k rozšíření chráněného území v Čertoryjích vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty Jiří Němec.
Naopak lokalita Strážnicko se zmenšila o téměř třicet sedm a půl hektaru. „V této lokalitě se vyškrtl jako předmět ochrany bobr evropský. Lokalita se tím pádem zredukovala na ochranu luk, kde se vyskytuje motýl ohniváček černočárný,“ prozradil Petr Slavík z brněnského střediska Agentury ochrany přírody a krajiny.

Podle něj se ochrana bobra v této lokalitě zrušila proto, že tamní podmínky jsou pro něj horší.

„V lokalitě Strážnicko byly vodoteče, tedy vodní toky, které byly původně pro bobra vhodné. Tyto vodní toky už dnes ale nejsou tak zajímavé, a to hlavně z toho důvodu, že jsou technicky narovnané. Jde především o soustavu Baťova kanálu,“ poznamenal Slavík.

Mnohem vhodnější se tak pro život tohoto hlodavce stala Evropsky významná lokalita Strážnická Morava, kde se jeho výskyt zvýšil. Právě Strážnická Morava nabízí bobru evropskému optimální biotop. „V této lokalitě má bobr větší klid. Navíc je tam přirozený tok řeky, kde má prostor a možnost žít téměř nerušeně,“ uvedl Slavík.