Při záchranném výzkumu, který postupuje souběžně s obnovou centra poutního Velehradu se jim podařilo odkrýt pozůstatky původní brány, kterou se vstupovalo ze západní strany do cisterciáckého kláštera, budovaného v první polovině 13. století. Je to další ze zásadních objevů, které přináší archeologický průzkum, který na Velehradě Schenk s Mikulíkem už tři roky provádějí. „Lze předpokládat, že se pravděpodobně jedná o gotickou stavbu ze 13. až 14. století, která byla součástí původního opevnění, jíž se na západní straně vstupovalo do klášterního areálu,“ je přesvědčen archeolog Schenk.


Pozůstatky této brány, která byla součástí původního opevnění cisterciáckého kláštera, byly podle něj odkryty vůbec poprvé v historii velehradských výzkumů. „Máme zachyceny pozůstatky jihozápadního nároží a k němu přistavěného dalšího objektu, který byl poprvé zobrazen na rytině Karla Hirschmenzela z roku 1667,“ přiblížil doposud neodkryté pozůstatky historické brány Schenk.
Současná brána, která vede do internátu Stojanova gymnázia Velehrad, byla podle něj vystavěna až v době pozdního baroka, tedy v roce 1769, jak to ukazuje vročení nad portálem pod heraldickou kartuší.
„V souvislosti s problematikou opevňování nejen cisterciáckých klášterů té doby, jde včetně nedávno odkrytých základů dvou bývalých věží, o zcela významný nález nejen v rámci Česka, ale i středoevropského kontextu vůbec,“ spíše konstatuje než se chlubí archeolog Schenk.
Další informace o archeologickém průzkumu přineseme v příloze Slovácké noviny v příštím týdnu.