Vystudoval Střední školu v oboru strojů a zařízení v Uherském Hradišti. Po jejím absolvování nastoupil do Letu v Kunovicích, poté pracoval v soukromém sektoru, a to ve velkoobchodu vodo-topo a hutního materiálu.

V jeho životě, jak sám říká, není nic mimořádného, výjimečného nebo nápadného. Do rubriky povolání už jedenáct let uvádí dvě slova: starost obce. Obce, nesoucí název Kostelan nad Moravou. Ačkoliv má rád svoji rodinu, spoluobčany, přátele i známé, jako starosta má pořád naspěch.  Asi by to bylo stejné, kdybych s ním přišel dělat rozhovor pro Slovácký deník ráno nebo večer.

Pavel Duda patří prostě k lidem, kteří nejen dobře vidí, co se všechno kolem nich zlepšilo k lepšímu, ale také sám ochotně přiloží ruku k dílu tam, kde je toho zapotřebí.

Můžete uvést, co všechno se ve vaší obci podařilo v loňském roce vybudovat?

Prodloužení vodovodu uličky Spojná a tlakové kanalizace ulice Štěpnická. Rekonstruovali jsme víceúčelového hřiště, na němž byl asfaltový povrch vyměněn včetně podkladních vrstev za nový tartan. Víceúčelové tartanové hřiště bylo osvětleno i oploceno a dává zelenou tenisu, volejbalu, nohejbalu a malé kopané. Projekt zároveň oživil tréninkovou tenisovou stěnu a koš na streetball. Sbor dobrovolných hasičů dostal loni nový dopravní automobil Ford Transit.

Do jakých činností plánuje obec letos investovat?

Loni na podzim jsme zahájili rekonstrukci přístavby kulturního domu, kde se ubytovna a restaurace mění k nepoznání. Z kulturního domu zůstaly jen obvodové zdi. Nový objekt nabídne lidem restauraci, k ubytování jeden jednolůžkový a osm dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením. Hodnota díla se vyšplhá na 27 milionů korun.

Co byste chtěli v obci změnit nebo vybudovat ve středně a dlouhodobém plánu?

Byty pro seniory, rekonstruovat zázemí sportovců tělovýchovné jednoty a fasádu na kulturním domě, ale také zasíťovat pozemky pro novou výstavbu.

S jakým rozpočtem hospodařila obec v roce 2020, s jakým to bude v letošním roce?

Obec hospodařila v loňském roce s rozpočtem 16,5 milionu korun. Pro letošní rok máme schválený rozpočet ve výši 35 milionů korun. Obec má na deset let sjednaný 15milionový úvěr k financování rekonstrukce přístavby kulturního domu.

Covidová epidemie ovlivňuje víc než rok celou naši společnost. V čem zkomplikovala lidem život v Kostelanech?

Když jsme na začátku loňského roku zaznamenali informaci o šíření nového typu koronaviru v Číně, tak si asi nikdo z nás nedokázal představit, že se epidemie bude týkat i nás a jak moc nám zasáhne do našich životů. Vládou byla přijata celá řada opatření a nařízení, která nás omezovala, ať už šlo o uzavřené obchody, provozovny různých služeb, rušení kulturních a sportovních akcí nebo omezení volného pohybu.

Myslíte si, že se lidé v Kostelanech z covidové pandemie v něčem poučili, že ji dokázali zvládnout?

Jsem rád, že jsme se přes vydaná mimořádné opatření a nařízení vlády dokázali semknout a v této mimořádné situaci si navzájem pomáhat. Díky ženám z naší obce, šijících roušky, se nám jich podařilo zajistit pro naše občany dostatek. Za tuto pomoc patří ženám, které roušky šily, velké poděkování.

Každý správný rozhovor by měl asi končit otázkou na nejbližší plány do budoucnosti obce. Ovšem v současné době, kdy počty covidem nakažených lidí klesly, takže postupně došlo k několika vlnám rozvolnění protiepidemických opatření, je asi taková otázka trochu naivní, ne?

Soudím, že ne. Optimistické prognózy budoucnosti jsou sice ošidné, ale přesto naši občané už vidí díky očkování světlo na konci tunelu. Lidé se těší z obnovení kulturně- společenského života v obci, který zde kvůli covidu řadu měsíců chyběl. A plány? Ty jsou přece potřeba, aby se naše obec rozvíjela a občané byli spokojeni.