„Když jsem do tehdejší březovské malotřídky nastupoval, kamarád, který mě tam vezl, mi řekl: „Šak ta škola vypadá jak straňanské kravíny, rovná střecha, bílá, zatečená fasáda.“

A byla to pravda.

„Malotřídka měla tehdy 33 žáků,“ popisuje Ludvík Zimčík svůj první kontakt se školským zařízením na moravsko-slovenském pomezí.

Razantní kroky nového ředitele však na sebe nenechaly dlouho čekat.

V roce 2002 se objekt dočkává kompletní výměny oken. O rok později vzniká ve škole ekocentrum Cestiska, stejně jako tam v té době startuje projekt Malotřídní škola ve věku informačních technologií.

Ve školním roce 2002/2003 a během následujících let tam pak dochází k vytvoření virtuální internetové školy. Na jaře roku 2004 začíná první přestavba školní budovy, kterou zastřešují a v půdní vestavbě budují byty spolu s Komunitním a informačním centrem.

Od roku 2005 v Březové nabízejí individuální vzdělávání na prvním stupni Základní školy.

„Velkou změnou a přelomem se stal školní rok 2007/2008, kdy se z naší malotřídky stala úplná základní škola, rozšířená na druhý stupeň o šestý ročník, přičemž od září 2008 jsme začali poskytovat individuální vzdělávání i na druhém stupni základní školy,“ pokračuje ředitel ve svém výčtu proměn.

Za pozornost podle něj stojí i to, jak se škola početně rozrůstala. Například v roce 2011 došlo v tamní Mateřské škole k navýšení počtu dětí z 20 na 41 a mezi lety 2013 a 2014 se zvedla kapacita Základní školy ze 110 na 350 žáků. Velkým společným úspěchem obce a školy pak bylo v září 2014 zahájení výstavby společné haly a tělocvičny.

„V roce 2015 si mojí činnosti jako ředitele školy všimli i jiní. Tehdy jsem získal osobní ocenění v rámci Vesnice roku a také od Nadace SYNOT za celoživotní práci ve školství,“ přiznává Ludvík Zimčík.

K 9. březnu 2016 dochází k dalšímu navýšení kapacity základní školy, a to na 1 000 žáků. Od 1. září 2017 provozují v Březové také střední odbornou školu obor Kombinované lyceum.

„Naše škola se mimo prezenční výuky v základní škole zaměřuje i na individuální vzdělávání žáků a také na dálkovou formu vzdělávání ve střední odborné škole, a hlavně nabízíme i skutečnou reálnou on-line výuku individuálně vzdělávaným žákům a také proto těchto žáků máme téměř tisíc,“ dovysvětluje aktivní nárůst školáků Ludvík Zimčík.

Za velký úspěch považuje podepsané Memorandum o spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

"To naši školu požádalo o pomoc při výuce dětí českých diplomatů zejména pro český jazyk. V naší škole proto vyučujeme i děti několika velvyslanců,“ poznamenává ředitel.

V létě 2018 pak dochází k nástavbě prvního poschodí učebnového pavilonu březovské školy a na jaře 2020 tam maturuje prvních 20 studentů.

„V letošním školním roce 2020/2021 máme přímo v mateřské škole 46 dětí a také dalších 80 individuálně vzdělávaných předškoláků z celé republiky. Do základní školy v Březové chodí fyzicky 140 žáků. V tomto počtu jsou i děti z okolních vesnic, které denně do školy dojíždějí, například ze Strání, Lopeníka, Nivnice, Slavkova, Dolního Němčí, Uherského Brodu, Bystřice pod Lopeníkem, včetně několik žáků ze Slovenska, z Nové Bošáce,“ upřesňuje Ludvík Zimčík.

Dalších 960 žáků je podle něj z celé ČR i ze Slovenska.

V tomto počtu je rovněž 200 českých školáků s rodiči dlouhodobě v zahraničí - například až v Číně, Filipínách, Novém Zélandu, v Austrálii, v Indii, Vietnamu, v USA, a v řadě evropských zemí.

„Naši individuálně vzdělávaní žáci jsou ze všech krajů České republiky, velké množství jich je přímo z Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, ale i z řady menších měst a obcí a také ze všech částí Slovenka. Naši střední odbornou školu navštěvuje 120 studentů,“ vysvětluje ředitel.

O děti v mateřské škole se podle něj starají čtyři učitelky a jedna asistentka. V základní škole působí 31 pedagogů a určitě stojí za zaznamenání, že je z toho mužů. Střední odbornou školu má na starosti osm pedagogů.

„Škola není jen moje „one man show“, nikdy jsem se mermomocí nedržel ředitelské židle, ale školu od začátku buduji jako životaschopný projekt, jenž musí vydržet i po mém odchodu do důchodu. Proto musím být stále náročný na sebe i svoje spolupracovníky. A jsem rád, že se nám to společně daří,“ tvrdí Ludvík Zimčík závěrem.