Pokud je tento nešvar podpořený větrným počasím, jde doslova o ďábelskou kombinaci živlů, kterou pak hasiči musí likvidovat s nasazením všech dostupných sil. Situace je o to vážnější, že hasiči hlásí za měsíc březen a začátek dubna oproti loňsku trojnásobný počet výjezdů k takovým událostem na Slovácku.

Naposled, ve čtvrtek 4. dubna, museli vyrazit k hašení porostů k Drslavicím a k Hluku.

„Krátce před polednem byl vyhlášen poplach pro profesionály z Uherského Brodu a pro dobrovolnou jednotku z Drslavic. Na místo byli vysláni také drážní hasiči z Přerova, protože se jednalo o požár v těsné blízkosti trati,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková s tím, že tam hořel násep a přilehlé listnaté křoviny při trati.

„Bylo to bez zranění a škod. Požár vznikl při práci drážních pracovníků. Jednalo se o hlášené pálení, které se rozšířilo mimo dané teritorium,“ dodala Javoříková.

O několik hodin později, kolem 17:00 hořela podle jejích slov pravá strana lesa Hlučák a oheň tam likvidovali profesionálové z Uherského Hradiště a dobrovolní hasiči z Hluku a Vlčnova.

„Jednalo se o požár na rozloze 100 x 200 metrů. Přestože byl vítr silný, měli hasiči po poměrně krátké době požár pod kontrolou. Jeho úplná likvidace však byla vyhlášena až ve 21.30 hodin,“ dodala mluvčí hasičů. Příčiny tohoto požáru jsou předmětem vyšetřování.

Největší zásah u Pitína

Letošním největším hasebním zásahem ve Zlínském kraji byl ten v podhůří Bílých Karpat nedaleko Pitína, kde ve středu 3. dubna bojovalo s ohněm 12 hasičských jednotek a vrtulník. Tam byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu a vzlétnout byl povolán letoun Letecké hasičské služby. Plameny, které zasáhly trávu a mladý smrkový les, se za přispění silného větru šířily dál.

„Členitý terén a silný vítr zásah velmi komplikovaly. Velitel zásahu si přivolal na pomoc letadlo. Možnost jeho vzletu však komplikoval velmi silný vítr,“ informovala Lucie Javoříková. Požár hasiči likvidovali více než čtyři hodiny. Starosta Pitína Martin Zálešák byl z toho rozčarovaný.

„Je to neskutečné, co se teď děje, že mají lidé nápady něco zapalovat v takovém větru. Ihned jsem vyhlásil zákaz pálení, jinak s takovou by tady mohlo všechno vyhořet,“ řekl Deníku Martin Zálešák.

Statistika lesních a travních požárů v březnu – začátkem dubna v okrese Uherské Hradiště je podle krajských hasičů alarmující. Oproti loňsku se jejich počet totiž ztrojnásobil. Zatímco v roce 2018 v tomto období museli hasiči na Slovácku vyjíždět k pěti požárům, letos jich už bylo 15.

„Jejich nejčastější příčinou je ve většině případů nedostatečné uhašení po pálení trávy a klestí,“ prozradila mluvčí hasičů.

Preventivní doporučení před požáry jsou přitom jednoznačná. Hasiči nabádají k opatrnosti při jarním pálení. Vegetace je totiž suchá a hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru s jeho následným rychlím šířením do okolního prostředí. Problémem je vypalování suché trávy, které je zákonem zakázáno a lidé by jej neměli porušovat. Vypalování trávy a porostů v České republice zakazují hned tři zákony.

„Fyzické osoby pálení biologického materiálu hlásit nemusí, s výjimkou pálení v prostoru lesa, zde mají fyzické osoby povinnost hlásit. Právnické osoby musí pálení ohlásit pokaždé,“ uvedla Lucie Javoříková.

Pravidla pro bezpečné pálení biologického materiálu
• velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
• při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit, 
• místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
• místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
• místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
• po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
• příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
• spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
• osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.