Chybět mají především skupinky Tříkrálových koledníků putujících dům od domu. Další podrobnosti k letošnímu ročníku akce upřesnila čtenářům Deníku mluvčí Arcidiecézní charity Olomouc, zastřešující Charity v Olomouckém a Zlínském kraji Dagmar Jurčíková.

V olomoucké arcidiecézi jste se přiklonili k on-line způsobu sbírky v kombinaci s vybíráním peněz do zapečetěných pokladniček rozmístěných před supermarkety, v obecních úřadech, v kostelech či lékárnách. Někde dokonce počítají s dvoučlennými skupinkami koledníků, stojících u pevných kasiček…

Kasičky budou na různých místech, tak jak uvádíte. Tam budou moct lidé přispět v otevírací době, úředních hodinách nebo v době bohoslužeb. Všechna místa budou označena plakáty s informacemi a logem Tříkrálové sbírky. Bližší údaje o těchto místech už jsou nyní na webech jednotlivých Charit. Dvoučlenné skupiny koledníků budou využívány zejména v místech, kde není možné ze strany našich partnerů zajistit zabezpečení kasiček před odcizením. Pro on-line koledu je přichystáno několik nástrojů, které budou sloužit pro příspěvky dárců. Zejména je to prostřednictvím webu Tříkrálové sbírky, kde se lidé mohou potěšit on-line koledou. Po jejím odeznění se mohou rozhodnout pro platbu kartou, prostřednictvím QR kódu, nebo bankovním převodem. Lze také přispět prostřednictvím dárcovské SMS a na webu darujme.cz. Nástroj pro o-nline platbu tzv. virtuální kasička je připraven tak, že lidé mohou vybrat konkrétní Charitu, na kterou chtějí přispět, a to tak, že zvolí název obce nebo PSČ. Poté bude pro platbu vygenerován variabilní symbol, podle kterého bude platba identifikována a nasměrována konkrétní Charitě. V některých Charitách jsou připraveni obejít jednotlivé obce a bez osobního setkání obnovit nápisy na dveřích domů. Lidé z Charit nebo dobrovolníci nebudou chodit ve skupinách a nebudou v kostýmech tří králů. Někde mají nachystány nálepky s požehnáním a v některých případech budou na předem určených místech k dispozici posvěcené křídy, které lidé budou moci použít a obnovit si nápis sami. Konkrétní informace budou zveřejněny na webech Charit a sociálních sítích.

Bude v něčem Tříkrálová sbírka v Olomouckém a Zlínském kraji jiná než ve zbytku naší republiky, případně v čem?

Nelze zcela vyloučit, že v některých Diecézích koledníci nakonec do terénu vyrazí. V olomoucké arcidiecézi bylo rozhodnuto, že tradičním způsobem koledovat nebudeme. Prioritou celé Charity je odpovědnost za zdraví koledníků, organizátorů, dárců a dalších zúčastněných a v žádném případě je a jejich rodiny nechceme vystavit zbytečnému riziku onemocnění. V naší arcidiecézi se některé Charity už během podzimu rozhodly, že běžnou koledu organizovat nebudou. Důvodem bylo zejména to, že v regionech, které byly v druhé vlně nákazou zasaženy více než ostatní nastal problém s náborem koledníků a dobrovolníků. V některých případech byli zcela proti představitelé obcí, někde v minulosti spolupracovaly školy, které byly zavřené a obecně byli lidé natolik vystrašení, že pro ně bylo osobní setkání s koledníky nepřijatelné.

Protiepidemická opatření jsou už nyní poměrně přísná, do konce Tříkrálové sbírky se však může situace zhoršit anebo naopak uvolnit. Jak jste na obě možnosti v případě sbírky připraveni?

V olomoucké arcidiecézi již z možností běžné koledy nepočítáme. V případě, že by v některých ostatních regionech koledníci vyrazili do terénu budou striktně dodržována všechna bezpečnostní a hygienická opatření, se kterými má Charita zkušenosti. Zejména pravidlo tří R, bezpečné rozestupy, koleda by proběhla pouze ve venkovních prostorách.

Jak vy osobně vnímáte zásah epidemie do letošní Tříkrálové sbírky, lze na nové situaci nalézt nějaká pozitiva?

Epidemie nabourala naše jistoty a tradice. Tříkrálová sbírka je jednou z nich. Pro mě osobně to znamenalo to, že jsem si uvědomila, jak jsou tyto tradice v mém životě důležité a nechtěla bych o ně přijít natrvalo. To že si člověk začne vážit těchto, do nedávna nevýznamných maličkostí je určitě pozitivní. Jako pozitivní také vnímám, že tato nová situace přinesla mnoho výzev naučit se novým věcem, které do nedávna nebyly až tak důležité. Ještě bych v této souvislosti chtěla zmínit skutečnost, že jsem v Charitě nováčkem a v celé této neutěšené situaci je pro mě obrovským zážitkem sledovat obětavou práci, kterou zaměstnanci Charity dělají pro dobro klientů. Nezištně a s ochotou přinášejí pomoc, úlevu, radost a naději všem potřebným. Právě z tohoto důvodu věřím, že lidé zachovají přízeň i této nezvyklé podobě Tříkrálové sbírky a pomohou nám pomáhat.

Sbírku jste zahájili tradičně s příchodem Nového roku. Trvat však má v případě výběru do zapečetěných pokladniček do 24. ledna, on-line verze pak dokonce až do 30. dubna. Znamená to, že její výsledky se dozvíme až někdy v květnu, anebo částky z pokladniček spočtete dříve?

Výtěžek ze zapečetěných pokladniček bude znám jako každý rok, kdy je spočítán po ukončení koledování. Výsledky on-line koledy budeme sledovat průběžně, ale termín, kdy budeme moct zveřejnit konečný výsledek ještě nebyl stanoven.

Přibližte prosím, jakým způsobem a klíčem budou letos peníze ze sbírky rozděleny a k jakým účelům mají být využity…

Klíč pro využití výtěžku sbírky bude letos stejný jako v minulých letech. 65 % zůstává v obcích, kde se vykoledovaly. Dalších 15 % jde na činnost regionální (diecézní) charity. 10 % na pomoc v zahraničí, 5 % na celostátní projekty Charity a na samotnou organizaci sbírky zákonných 5 %. Většina peněz pomáhá ve zdravotních a sociálních službách, které Charita vykonává. Jsou to zejména projekty, které jsou zaměřeny např. na rekonstrukce a úpravy budov zdravotních a sociálních služeb, nákup vozidel pro pečovatelky, nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Část peněz také pomáhá v projektech humanitární pomoci v nejchudších oblastech světa.

Vizitka Dagmar Jurčíkové

Narodila se 7. dubna 1971 v Třinci. Je absolventkou Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Na pozici tiskové mluvčí Arcidiecézní charity Olomouc působím od 1. května 2020. Arcidiecézní charita Olomouc zastřešuje 28 oblastních Charit.