Deník o tom informoval mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. Záležitost podle jeho slov řeší ještě také stavební úřad.

„Původce byl orgánem státní památkové péče vyzván k odstranění nainstalovaného zařízení. Původce výzvu akceptoval a písemně odstranění nápisu přislíbil,“ uvedl Jan Pášma.

Podle zákona o státní památkové péči, je totiž vlastník, případně správce nebo uživatel nemovitosti, která se nachází na území městské památkové zóny, povinen si k záměru instalace takovéhoto zařízení na nemovitosti předem vyžádat závazné stanovisko orgánu státní památkové péče.

No a z pohledu stavebního úřadu se jedná o zařízení, k jehož umístění je nutný územní souhlas nebo územní rozhodnutí.

„Ta jsou pro umístění zařízení nutná na celém území města,“ doplnil Jan Pášma s tím, že zákonná opora pro takový postup platí všude v České republice.

Trestní oznámení podal starosta

Trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli podezření ze spáchání trestného činu založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, podal před časem uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha.

„Žádné okolnosti ani důvody této iniciativy mně nejsou známy, přesto považuji za nepřípustné, aby na budovu v městské památkové zóně Uherské Hradiště a v bezprostřední blízkosti areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti byla umisťována jakákoliv totalitní symbolika,“ sdělil starosta začátkem července.

Vlastníkem nemovitosti je společnost Simexco. Podle jejího jednatele Viléma Kubiše měla instalace poukázat na chátrání bývalé věznice v sousedství.

„Jako firma jsme nic neporušili. Po celé republice je spousta míst, kde se rudé hvězdy zachovaly. Není to žádný zakázaný symbol. Jsme svobodní lidé, žijeme ve svobodné zemi a myslím si, že nic špatného jsme neudělali," řekl ČTK Kubiš a zdůraznil, že symbol i nápis jsou umístěny na soukromém majetku.