„Připravili jsme si pro diváky čtyři pásma, bude mezi nimi i jedno dívčí s názvem Na přástkách nebo pásmo figurálních tanců Brúsek a Husarka,“ řekla vedoucí napajedelského souboru Radovan a jedna z organizátorek Jitka Šohajková. Z dalších místních folklorních skupin se lidem představí Radovánek a Pozdní sběr. Z hostů to bude slovácký soubor Včelaran z Topolné, mužské sbory Chlapčiska ze Spytihněvi a Hlahol z Mysločovic a soubory Pantlék z Němčic nad Hanou a SLZA z Borského Mikuláše. K poslechu zahrají cimbálové muziky Milana Skříčka, zlínská Morava a Konopka, která bude hudebně doprovázet tanečníky skupiny VPUT ze Sazovic. Po oficiálním programu bude večer pokračovat besedou u cimbálu. V případě špatného počasí se akce přesune do napajedelské sokolovny. Vstupné na folklorní akci je dobrovolné. „Výtěžek použijeme na pomoc některé z obcí zasažených nedávnými povodněmi,“ sdělila Šohajková. Občerstvení bude zajištěno.

Radka Šimková