„Bobr je chráněn ve všech svých vývojových stádiích včetně uhynulých jedinců, proto o naložení s mrtvými těly rozhodoval odbor životního prostředí. Ten pouze zajistil jejich likvidaci. Příčinu smrti neřešil,“ vysvětlil za městský úřad v Uherském Hradišti Jan Pášma.

Podle předního oborníka na bobry Vlastimila Koskana se totiž příčina smrti často složitě stanovuje.

„Přesto známe dva nejčastější důvody nálezu mrtvých těl bobrů, k nimž dochází na jaro. První z nich jsou dvou až tříletí jedinci, kteří se poprvé odtrhli od rodiny a začali si hledat nové teritorium. V neprobádaném území se však lehce střetnou s automobilem či se smrtelně zraní,“ uvažoval Vlastimil Kostkan.

Druhý případ nastává nejčastěji podle něj v blízkosti stojatých vod. „Někteří bobři pod ledem ztratí orientaci a doslova se utopí. Jejich těla jsou pak nacházena ve chvíli, kdy led roztaje,“ dodal.