"Prodávala byt a nyní je v pronájmu. Adresu trvalého bydliště si proto nahlásila na radnici,“ vysvětlil Valášek jeden z důvodů, proč na městských úřadech rostou počty trvale přihlášených osob. Z čísel, které poskytli zástupci uherskohradišťské radnice vyplývá, že jejich úřad je mezi „nájemníky“ mimořádně oblíbený. V současné době ho totiž obývají stovky osob.

V Uherském Hradišti je k dnešnímu dni 566 obyvatel, jimž byla přidělena úřední adresa městského úřadu,“ vypočítala vedoucí Odboru správních agend hradišťského městského úřadu Blanka Bartasová. Z čísel, které má k dispozici, vyplývá, že počet žadatelů o trvalý pobyt má stále vzestupnou tendenci. V roce 2008 jich na úřadě „bydlelo“ 83, o rok později už 108 a v roce 2010 mělo trvalý pobyt na radnici 149 osob. V letošním roce pak počet těchto osob rekordně narostl na úctyhodných 566 osob. Přitom neexistuje možnost, jak nárůstu nových zájemců o bydlení na úřadech zabránit.

Podle tiskového mluvčí hradišťské radnice Jana Pášmy jsou příčiny tak prudkého nárůstu zájemců prozaické. „Za masivním nárůstem žádostí o zrušení současného trvalého pobytu stojí především zadluženost obyvatel, jež má za následek vymáhání dluhů pomocí exekucí,“ uvedl Pášma. Ten upozornil, že žádný občan si nemůže svévolně zrušit trvalý pobyt a následně určit trvalý pobyt na úřední adrese.

„Je obtížné někoho vinit z úmyslu vyhnout se takovým způsobem například exekuci, přesto se domníváme, že zadluženost občanů je jednou z hlavních příčin, proč roste počet lidí s trvalým pobytem na úřední adrese,“ dodal Pášma. Pro jeho tvrzení hovoří například i fakt, že počty exekucí stouply v posledních letech na více než dvojnásobek. Například město Uherské Hradiště za letošní první pololetí nařídilo 275 exekucí. To je v průměru více než deset za týden. Exekutor Pavel Hanáček si ale nemyslí, že by zvýšený počet přihlášených na radnici přímo souvisel s exekucemi. „Jistě, v některých případech se může stát, že člověk přijde v exekuci o všechno, anebo že takového člověka – dlužníka, rodina odhlásí z místa svého trvalého bydliště. Tyto případy však, podle mého názoru, nestojí za nárůstem počtu lidí, kteří si přihlásili pobyt na úřední adrese,“ podotkl Hanáček.

Důvody přidělení úřední adresy jsou stanoveny především zákonem o evidenci obyvatel a rodných číslech, změně některých zákonů. „Jsou-li splněny zákonné podmínky, stává se místem trvalého pobytu občana sídlo ohlašovny,“ upřesnila Blanka Bartasová. Papírové bydlení na úřadě ale může lidem přinést i řadu nevýhod, například při doručování poštovních zásilek. „Žádný z evidovaných občanů na radnici fyzicky nebydlí ani zde nemá svoji poštovní schránku. Není proto možné jim na tuto adresu ani doručit zásilky. Město Uherské Hradiště není ze zákona oprávněno přebírat soukromou korespondenci fyzických osob,“ dodala Bartasová. Údaj o místě trvalého pobytu je, jak upřesnila, pouze evidenčním údajem, nevyplývají z něj žádná konkrétní práva a povinnosti k objektu. Slouží tak především k administrativním účelům, jako jsou vydání osobních dokladů, výkon volebního práva a podobně.

U písemností doručovaných do vlastních rukou zanechá doručovatel na podatelně městského úřadu výzvu k vyzvednutí písemnosti s uvedením úložní doby a místa, kde je tato zásilka uložena. Výzva k vyzvednutí písemnosti je pak zveřejňována prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Uherské Hradiště.

Důvody, proč lidé přistupují k ohlášení trvalého pobytu na radnicích jsou různé. Zástupci policie nevylučují, že tímto způsobem se mohou někteří jedinci vyhýbat zodpovědnosti za své prohřešky. „Nelze si ale myslet, že když se člověk zaeviduje k trvalém pobytu na radnici, že tím smaže své stopy. Občas se ale skutečně stává, že nás pátrání po některých osobách dovede až na tyto úřady,“ připustil mluvčí uherskohradišťské policie Aleš Mergental.