„Teď jsme v přípravné fázi. Počítáme s tím, že se samotnou rekonstrukcí začneme na jaře roku 2011. Současnou budovu přitom bude nutné zbourat,“ uvedl technický náměstek ředitele olomoucké stavební správy Správy železniční dopravní cesty Miroslav Bocák.

„Na jejím místě pak vyroste nová hala, která by měla být komfortnější a větší,“ pokračoval. Dodal, že součástí objektu budou jak administrativní prostory, tak také čekárna. Cestujícím by měl být k dispozici také novinový stánek a občerstvení.

„Nově budou také vybudována nástupiště s jednotnou výškou nástupní hrany padesát pět centimetrů nad temenem kolejnice pro snadnější výstup i nástup cestujících, podchod, bezbariérové přístupy na nástupiště a dokonalejší informační systém,“ doplnil Bocák.

Zmínil, že při rekonstrukci nádraží se počítá s vybudováním podchodu jednak pod kolejištěm, ale také s tím, který by spojoval vlakové a autobusové nádraží.

Rekonstrukce by podle Bocáka měla být dokončena v roce 2013 a její cena by se měla pohybovat kolem sto deseti milionů korun.

Změny však v blízké budoucnosti zřejmě čekají i autobusové nádraží. Kvůli plánované elektrifikaci železniční trati z Otrokovic do Vizovic, při níž se počítá s rozšířením stávajícího kolejiště, totiž bude zřejmě nutné prostor autobusového nádraží zmenšit. Navíc má mezi autobusovým a vlakovým nádražím vzniknout silnice, která bude spojnicí s areálem Svitu. Ta zřejmě také ovlivní velikost prostor autobusového nádraží.

To, že se do budoucna plánuje zmenšení nádražní plochy, potvrzuje i hlavní architektka města Zlína Dagmar Nová.

„Dopravní plocha nyní zabírá velkou část centra Zlína, ve své době byla dimenzována na značný počet odjezdů a příjezdů autobusů, především v souvislosti se zaměstnanci obuvnického gigantu Svit,“ řekla Nová.

Zmínila, že záměrem města je najít řešení vedoucí k eliminaci této plochy, která také z velké části slouží jako odstavná místa pro autobusy, a navíc musí dojít ke sladění se záměrem elektrifikovat železnici Otrokovice-Zlín-Vizovice.

„Čekají nás tak jednání s majiteli pozemků,“ podotkla architektka. Dodala, že plánované změny areálu obou nádraží jsou součástí regulačního plánu centra města, který by podle harmonogramu měl být schválený v příštím roce.

Právě kvůli chystaným změnám se však cestující zřejmě nedočkají v nejbližší době rekonstrukce budov na autobusovém nádraží. „My letos nic neplánujeme, jen nějaké drobné úpravy. Od příštího roku by se pak mohla vlastníkem objektu stát Zlínská dopravní,“ nechal se slyšet obchodní ředitel zlínské společnosti Pronext, které teď nádraží patří, Radek Jurčík.

Současný provozovatel nádraží Zlínská dopravní ale zatím žádné konkrétní plány na rekonstrukci budov nemá. „Doposud není jasné, jak dopadnou záměry města s vytvořením dopravního uzlu v prostorách stávajícího autobusového a vlakového nádraží. Teprve po schválení regulačního plánu města bude jasné, zda budou současné prostory dostačující,“ poznamenal ředitel Zlínské dopravní Josef Hanák.