Vhodní dárci byli vytipováni na základě kontrolních odběrů krve, které analyzovalo biochemické oddělení. V tiskové zprávě o tom informoval Zdeněk Dvořák, PR specialista nemocnic Zlínského kraje.

„Podle prvních zkušeností se ukazuje, že dostatečnou hladinu protilátek má v krevní plazmě přibližně dvacet procent testovaných osob. Není přitom prokázaná přímá souvislost mezi závažností průběhu onemocnění a množstvím protilátek. Nicméně častěji je mají ti, kteří prodělali těžkou formu onemocnění,“ sdělil René Kamrla, zástupce primářky Hematologicko-transfuzního oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

Vzhledem k stálému nárůstu počtu nemocných zdravotníci předpokládají, že poptávka po rekonvalescentní plazmě bude nejspíše narůstat. „Přivítáme všechny potenciální dárce, kteří tuto infekci prodělali a jsou ochotní přijít k nám k testovacímu odběru,“ vzkázal René Kamrla.

NE KAŽDÝ JE IDEÁLNÍ DÁRCE

Na darování rekonvalescentní plazmy se vztahují stejná pravidla jako na dárcovství krve. Ideálními dárci jsou muži, kteří nikdy v minulosti nedostali transfuzi, nebo ženy, které v minulosti nedostaly transfuzi a nebyly těhotné. Podstoupit kontrolní odběr krve je možné nejdříve 14 dnů po vyléčení v případě lehčího průběhu, nebo 28 dnů po vyléčení v případě těžkého průběhu nemoci.

Zájemci o darování rekonvalescentní plazmy mohou přijít na Hematologicko-transfuzní oddělení Uherskohradišťské nemocnice, které se nachází v budově H hned naproti parkoviště, v každý pracovní den od 7 do 15 hodin. Ke stanovení množství protilátek v plazmě stačí jedna zkumavka krve. Pokud se ukáže, že je dárce má, bude následně pozván k odběru.

„Je přitom možné darovat krev nebo jen plazmu, záleží na volbě dárce,“ doplnil René Kamrla. Další informace lze získat na telefonním čísle 572 529 809, nebo e-mailu: kamrla@nemuh.cz.

Jak to funguje
Protilátky obsažené v rekonvalescentní plazmě působí v těle pacienta tak, že jsou schopny obalit virus způsobující onemocnění covid-19 a zničit ho. Důležitou podmínkou je, aby jim byla podána v počáteční fázi nemoci, kdy viru není v organismu tolik.