V OHROŽENÍ ŽIVOTA

„Životní funkce pacienta, který podstupuje operaci pod anestézií, jsou hlídány elektronickým systémem. Aby činnost takového systému nebyla narušena, není možné mít v místnosti jiné elektronické přístroje,“ přiblížil situaci Vojtěch Křesálek, který se na výzkumu podílí.

U pacientů s kardiostimulátorem může nastat problém například při operaci žlučníkových a ledvinových kamenů.

„Přístroj na drcení žlučníkových a ledvinových kamenů, takzvaný litotryptor, funguje na principu generování rázové vlny a jejího nasměrování do příslušného orgánu s kamenem. Impulz je vytvářen elektrickým výbojem, při kterém vzniká magnetické pole. Pokud pod přístroj položíme pacienta s kardiostimulátorem, může magnetické pole vytvářet nepřípustný elektrický impulz. Vzniká tak otázka, zda se nebudou přístroje vzájemně rušit a ohrožovat zdraví pacienta. Toto vše jsou problémy, s nimiž se potýkají lékaři v nemocnicích,“ představuje základní otázky výzkumu Vojtěch Křesálek.

VÝZKUM V REÁLNÝCH PODMÍNKÁCH

Studium vzájemného ovlivňování přístrojů je zaměřeno ryze prakticky.

„My se v první fázi zaměříme na jeden konkrétní problém, a to na otázku, jestli je bezpečné pro člověka s kardiostimulátorem podstoupit výkon pod litotryptorem,“ říká dále Křesálek.

Výzkum bude probíhat v reálných podmínkách ve zlínské krajské nemocnici.

„S ohledem na pohodlí pacientů budeme nejprve měřit sice za provozu, ale bez pacientů,“ upozorňuje Křesálek.

Výsledky by výzkum měl přinést do jednoho roku. Jakmile budou výsledky, nabídneme je i dalším nemocnicím,“ řekl Křesálek.