„Již na podzim jsme avizovali, že vzhledem k velkému počtu žadatelů o finanční pomoc v letošním roce zrealizujeme ještě speciální, vánoční grant Nadace SYNOT. Slib jsme dodrželi a stejně jako v případě podzimního grantu, ani tentokrát dvoumilionová částka nestačila. Žadatelů bylo mnoho, a proto jsme grant navýšili o dalších více než 100 000 korun," uvedl zakladatel Nadace SYNOT, Ivo Valenta.

„Jsem opravdu rád, že jsme před Vánocemi mohli udělat radost tolika lidem," dodal vzápětí Ivo Valenta.

Finanční prostředky byly tentokrát přednostně rozděleny mezi žadatele, na které se nedostalo v rámci podzimního grantového kola. Pomoc tak putovala opět do zdravotnických zařízení, sociálních ústavů, do škol, kulturních institucí, zájmových organizací, sportovních klubů a v neposlední řadě také jednotlivcům, pečujícím o handicapované členy rodiny či vážně nemocné děti.

Poněkud netradiční dárek však čekal také na zakladatele Nadace SYNOT, senátora Ivo Valentu.

„Dostal jsem krojovou košili, kterou mám prý nosit do Senátu. To proto, abych byl v televizních záběrech lépe rozpoznatelný a každý hned věděl, že jsem slovácký senátor," vyjádřil se k daru s úsměvem Ivo Valenta.

Večer na klubu kultury zpříjemnily cimbálová muzika Cifra, folklorní soubor Hradišťánek s pásmem koled, tanečnice z centra Akropolis, pěvecký sbor uherskohradišťských gymnazistů Viva la musica či v neposlední řadě také psí tanečnice se svou cvičitelkou z Agility klubu Zlechov. Během slavnostního večera kancléř Arcibiskupství olomouckého Antonín Basler a uherskohradišťský páter Jan Turko zapálili adventní svíce.

Nadace SYNOT, která zahájila svou činnost v roce 2000, vyhlašuje tematicky zaměřené granty již od roku 2006. Soustřeďuje se především na podporu kultury, sportu, školství a zájmové činnosti, zdravotnictví a sociální oblasti. Mimo to také dlouhodobě finančně pomáhá dalším významným akcím, jako jsou např. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek nebo Park Rochus.

Přestože v reakci na změnu legislativy musela nadace výrazně snížit svůj rozpočet, i nadále podporuje především Slovácko částkou ve výši přibližně 20 milionů Kč ročně. Za dobu své existence podpořila stovkami milionů korun již tisíce projektů.